Ngày 12/10/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 195/KH-UBND

  20/10/2016

  V/v phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2017-2021

 • 5803/QĐ-UBND

  18/10/2016

  V/v cho phép thành lập Hội Khuyến học huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

 • 194/KH-UBND

  18/10/2016

  V/v bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 5764/QĐ-UBND

  17/10/2016

  V/v ban hành "Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội"

 • 5759/QĐ-UBND

  17/10/2016

  V/v công nhận "Trường Mầm non Kim Liên" là công trình chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016) và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức triển khai xây dựng công trình

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 151/2016/TT-BTC

  17/10/2016

  V/v hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

 • 1980/QĐ-TTg

  17/10/2016

  V/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 • 1979/QĐ-TTg

  14/10/2016

  V/v phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030.

 • 1969/QĐ-TTg

  13/10/2016

  V/v phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới.

 • 23/2016/TT-BCT

  12/10/2016

  V/v bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn