Lịch Tiếp công dân của lãnh đạo UBND Thành phố năm 2017

Lịch Tiếp công dân của lãnh đạo UBND Thành phố năm 2017

11:51 | 17/01/2017

Ngày 16/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Thông báo số 14/TB-UBND về lịch Tiếp công dân của lãnh đạo UBND Thành phố năm 2017.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội

11:51 | 17/01/2017

Ngày 16/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội.

Thành phố Hà Nội phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016

11:51 | 17/01/2017

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội

11:51 | 17/01/2017

Ngày 13/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội.

11:51 | 17/01/2017

Ngày 13/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.

Triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

11:51 | 17/01/2017

Ngày 16/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017.

06:29 | 16/01/2017

Ngày 14/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về công nhận 54 xã thuộc 16 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:36 | 13/01/2017

Ngày 12/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND về công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội

10:36 | 13/01/2017

Ngày 11/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn