Khen thưởng thành tích trong cuộc thi Olympic Vật lí quốc tế, Olympic Toán học quốc tế và kỳ thi Toán học trẻ quốc tế

Khen thưởng thành tích trong cuộc thi Olympic Vật lí quốc tế, Olympic Toán học quốc tế và kỳ thi Toán học trẻ quốc tế

09:57 | 17/08/2018

Ngày 15/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4198/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong cuộc thi Olympic Vật lí quốc tế, Olympic Toán học quốc tế và kỳ thi Toán học trẻ quốc tế.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4

09:57 | 17/08/2018

Ngày 16/8/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4.

Thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

10:09 | 16/08/2018

Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4133/QĐ-BTCĐHTTVIII về việc thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Thực hiện triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trong giải quyết các thủ tục hành chính

10:08 | 16/08/2018

Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3706/UBND-KSTTHC về việc thực hiện triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Khen thưởng thành tích tổng kết công tác năm học 2017-2018 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

10:08 | 16/08/2018

Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích tổng kết công tác năm học 2017-2018 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức và tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018

10:08 | 16/08/2018

Ngày 14/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4170/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức và tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

10:08 | 16/08/2018

Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Công tác mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung

10:07 | 16/08/2018

Ngày 14/8/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 3723/UBND-KT về công tác mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung.

Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ khu đô thị Gia Lâm đến ga Phú Thị, tỷ lệ 1/500 tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

10:07 | 16/08/2018

Ngày 13/8/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4126/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ khu đô thị Gia Lâm đến ga Phú Thị, tỷ lệ 1/500 tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn