Phân hạng chợ trên địa bàn huyện Chương Mỹ và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phân hạng chợ trên địa bàn huyện Chương Mỹ và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:59 | 17/10/2018

Ngày 16/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 5545/QĐ-UBND về việc phân hạng chợ trên địa bàn huyện Chương Mỹ và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên xã Nhị Khê - Khánh Hà, đoạn từ ngã ba Đại Áng đến ngã tư thôn Đan Nhiễm, tỷ lệ 1/500 tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội

04:59 | 17/10/2018

Ngày 17/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5558/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên xã Nhị Khê - Khánh Hà, đoạn từ ngã ba Đại Áng đến ngã tư thôn Đan Nhiễm, tỷ lệ 1/500 tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

04:58 | 17/10/2018

Ngày 16/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 5039/UBND-KH&ĐT về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khen thưởng sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố

04:58 | 17/10/2018

Ngày 16/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5537/QĐ-UBND về việc khen thưởng sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố.

Kinh phí quản lý Quỹ "Vì người nghèo"

04:58 | 17/10/2018

Ngày 17/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 5049/UBND-KT về việc kinh phí quản lý Quỹ "Vì người nghèo".

Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

04:36 | 16/10/2018

Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:34 | 16/10/2018

Ngày 15/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 194/KH-BCĐTP về việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

04:34 | 16/10/2018

Ngày 15/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5505/QĐ-UBND về việc ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hướng dẫn - dạy nghề - tạo việc làm cho thành niên dân tộc miền núi và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn" do tổ chức Samaritan's Purse International Relief/Mỹ tài trợ cho Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa

04:34 | 16/10/2018

Ngày 15/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 5508/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hướng dẫn - dạy nghề - tạo việc làm cho thành niên dân tộc miền núi và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn" do tổ chức Samaritan's Purse International Relief/Mỹ tài trợ cho Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn