Triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:24 | 19/06/2018

Ngày 18/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 141/KH-BCĐ về việc triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:23 | 19/06/2018

Ngày 18/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

03:21 | 19/06/2018

Ngày 18/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

03:18 | 19/06/2018

Ngày 18/6/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3020/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố

03:18 | 19/06/2018

Ngày 18/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 2744/UBND-ĐT về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:22 | 19/06/2018

Ngày 15/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018

09:22 | 19/06/2018

Ngày 15/6/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018.

Thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

09:21 | 19/06/2018

Ngày 15/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 2953/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

09:21 | 19/06/2018

Ngày 15/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn