Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị gặp mặt đại biểu doanh nhân, nghệ nhân tiêu biểu Thủ đô năm 2017

08:03 | 22/11/2017

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 5861/UBND-KT ngày 20/11/2017 về thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị gặp mặt đại biểu doanh nhân, nghệ nhân tiêu biểu Thủ đô năm 2017.

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đất xây dựng Nhà ở để đấu giá quyền sử dụng tại xã Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (tỷ lệ 1/500) tại ô quy hoạch ký hiệu II-9.CC

08:03 | 22/11/2017

Ngày 17/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 8019/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đất xây dựng Nhà ở để đấu giá quyền sử dụng tại xã Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn (tỷ lệ 1/500) tại ô quy hoạch ký hiệu II-9.CC, Khu đô thị mới thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới CEO Mê Linh

08:02 | 22/11/2017

Ngày 17/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 8020/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới CEO Mê Linh, tại các xã Đại Thịnh, Mê Linh, Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021

08:02 | 22/11/2017

Ngày 17/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 8028/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đức Hoạt.

Khen thưởng thành tích trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Thành phố năm 2017

08:01 | 22/11/2017

Ngày 20/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 8035/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Thành phố năm 2017 đối với 03 tập thể.

Tăng cường tiết kiệm điện

08:00 | 22/11/2017

Ngày 20/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện.

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đối với ông Tạ Văn Thảo

09:57 | 21/11/2017

Ngày 17/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 8004/QĐ-UBND bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đối với ông Tạ Văn Thảo.

Phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA

09:57 | 21/11/2017

Ngày 16/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 8000/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA.

Khen thưởng thành tích trong lĩnh vực Văn hóa và Thể thao Thành phố năm 2017

09:56 | 21/11/2017

Ngày 20/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 8037/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong lĩnh vực Văn hóa và Thể thao Thành phố năm 2017 cho 03 tập thể.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn