Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017

09:14 | 17/02/2017

Ngày 16/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:13 | 17/02/2017

Ngày 16/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 35/KH-BCĐ về tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết quả đánh giá, xếp hạng các quận, huyện, thị xã về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016

01:47 | 16/02/2017

Ngày 14/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Thông báo số 80/TB-UBND về kết quả đánh giá, xếp hạng các quận, huyện, thị xã về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016.

Tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

01:47 | 16/02/2017

Ngày 15/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 566/UBND-KT về tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

01:46 | 16/02/2017

Ngày 15/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về bổ nhiệm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội đối với bà Chu Nguyên Thành.

Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

01:46 | 16/02/2017

Ngày 14/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

01:45 | 16/02/2017

Ngày 14/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017

01:45 | 16/02/2017

Ngày 14/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2017.

02:33 | 15/02/2017

Ngày 09/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Tỉnh lộ 421B từ cầu vượt Sài Sơn đến đường Vành đai du lịch chùa Thầy và đoạn tuyến nối đến khu vui chơi giải trí Tuần Châu, huyện Quốc Oai, tỷ lệ 1/500 tại huyện Quốc Oai, Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn