Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

07:59 | 28/03/2017

Ngày 24/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1919/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích triển khai và tổ chức cuộc thi viết "Vì An toàn giao thông Thủ đô"

07:59 | 28/03/2017

Ngày 24/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích triển khai và tổ chức cuộc thi viết "Vì An toàn giao thông Thủ đô".

07:58 | 28/03/2017

Ngày 24/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1927/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố Hà Nội.

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:41 | 27/03/2017

Ngày 23/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

07:38 | 27/03/2017

Ngày 24/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn Thành phố.

Thành lập Ban tổ chức "Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc" lần thứ XIII năm 2017 trong thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Hà Nội

07:37 | 27/03/2017

Ngày 23/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND về thành lập Ban tổ chức "Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc" lần thứ XIII năm 2017 trong thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Hà Nội.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017

09:50 | 24/03/2017

Ngày 22/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017.

Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:49 | 24/03/2017

Ngày 22/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An

02:34 | 23/03/2017

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Thông báo số 201/TB-UBND ngày 22/3/2017 về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn