Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018

07:16 | 21/02/2018

Ngày 12/02/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội

07:15 | 21/02/2018

Ngày 13/02/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Cho phép thành lập Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi thành phố Hà Nội

07:14 | 21/02/2018

Ngày 13/02/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi thành phố Hà Nội.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018

07:14 | 21/02/2018

Ngày 13/02/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018.

Triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

07:14 | 21/02/2018

Ngày 13/02/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 47/KH-BCĐ triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn

07:14 | 21/02/2018

Ngày 13/02/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

Kết luận Thanh tra Thành phố Hà Nội về các dự án đầu tư xây dựng lát vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội.

06:59 | 13/02/2018

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại các văn bản: số 11309/VP-ĐT ngày 28/11/2017, số 343/BC-UBND ngày 30/11/2017 và số 1388/TB-UBND ngày 04/12/2017. Thanh tra Thành phố đã thành lập Đoàn Thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội. Ngày 13/02/2018, Thanh tra Thành phố đã có thông báo số 675/TBKL-TTTP về kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội. Theo đó, nội dung thông báo kết luận đã đưa ra kết quả đạt được và những tồn tại, sai phạm tại một số quận trên địa bàn Thành phố trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng lát vỉa hè trên các tuyến phố thuộc phạm vi quản lý.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

07:54 | 13/02/2018

Ngày 09/02/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Chương trình số 43/CTr-BCĐ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2018

07:53 | 13/02/2018

Ngày 12/02/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2018.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn