Phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:37 | 20/07/2017

Ngày 18/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4659/QĐ-UBND phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2017 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố

07:37 | 20/07/2017

Ngày 18/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2017 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố.

Công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:35 | 19/07/2017

Ngày 30/6/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3971/QĐ-UBND công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

01:35 | 19/07/2017

Ngày 17/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4646/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho tập thể và cá nhân thuộc Công an Thành phố.

01:35 | 19/07/2017

Ngày 17/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4640/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục trung tâm hành chính huyện (nối từ TL419 đoạn qua UBND huyện-TL420), huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/500.

Ban hành Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

08:08 | 18/07/2017

Ngày 14/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4602/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp Hà Bình Phương 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

08:06 | 18/07/2017

Ngày 14/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4595/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Hà Bình Phương 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

08:06 | 18/07/2017

Ngày 14/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4594/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp Xà Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

08:06 | 18/07/2017

Ngày 14/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4604/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Xà Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn