Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới"

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới"

08:52 | 24/04/2018

Ngày 20/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

08:51 | 24/04/2018

Ngày 19/4/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

08:50 | 24/04/2018

Ngày 23/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025

08:17 | 23/04/2018

Ngày 19/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Xây dựng Kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI và thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

08:17 | 23/04/2018

Ngày 19/4/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1697/UBND-KT về việc xây dựng Kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI và thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ban hành, triển khai danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018

08:16 | 23/04/2018

Ngày 19/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 1703/UBND-KGVX về việc ban hành, triển khai danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018.

Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn

08:15 | 23/04/2018

Ngày 19/4/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn đối với bà Nguyễn Thị Diệu Thanh.

Treo cờ Tổ quốc

10:00 | 20/04/2018

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Thông báo số 401/TB-UBND ngày 19/4/2018 về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Ngày Quốc tế lao động 01/5.

Thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ

09:30 | 20/04/2018

Ngày 18/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn