Tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố

Tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố

08:47 | 27/05/2017

Ngày 19/5/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố.

Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng

04:49 | 26/05/2017

Ngày 25/5/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:48 | 26/05/2017

Ngày 16/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội

08:26 | 26/05/2017

Ngày 24/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Hướng dẫn số 108/HD-UBND về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng thịt lợn

08:26 | 26/05/2017

Ngày 24/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 2534/UBND-KT triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng thịt lợn.

Ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:25 | 26/05/2017

Ngày 24/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 3203/QĐ-UBND ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

08:24 | 26/05/2017

Ngày 24/5/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Thông báo số 455/TB-UBND không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp của ông Nguyễn Quang Lâm ở thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất.

07:36 | 25/05/2017

Ngày 23/5/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Thông báo số 446/TB-UBND không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp của bà Ngô Thị Hạnh, phòng 216, CT1A, Đơn nguyên 2, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:35 | 25/05/2017

Ngày 23/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn