Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

05:01 | 23/05/2017

Ngày 22/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 2474/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn Thành phố

05:00 | 23/05/2017

Ngày 19/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2447/UBND-KGVX về hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn Thành phố.

09:16 | 23/05/2017

Ngày 19/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2017

10:11 | 19/05/2017

Ngày 17/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 102/KH-BCĐ về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2017.

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số của thành phố Hà Nội

10:10 | 19/05/2017

Ngày 17/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số của thành phố Hà Nội.

Thay thế thành viên Ban chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội

04:59 | 17/05/2017

Ngày 16/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 2806/QĐ-UBND về thay thế thành viên Ban chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo thành phố Hà Nội năm 2017

08:43 | 16/05/2017

Ngày 12/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 2272/UBND-KGVX về thực hiện mục tiêu giảm nghèo thành phố Hà Nội năm 2017.

Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ

08:42 | 16/05/2017

Ngày 15/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2767/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ.

Triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2017

08:42 | 16/05/2017

Ngày 12/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 2274/UBND-KGVX về triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn