Thành phố Hà Nội phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016

Thành phố Hà Nội phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016

11:51 | 17/01/2017

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016.

Triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

11:51 | 17/01/2017

Ngày 16/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017.

10:56 | 12/01/2017

Ngày 10/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND về phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Samaritan's Purse International Relief - Mỹ tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

Tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:55 | 12/01/2017

Ngày 10/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐ về tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

08:09 | 10/01/2017

Ngày 06/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giám sát, phòng chống dịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Cho phép Trường Trung học phổ thông dân lập Nguyễn Thượng Hiền chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục

03:32 | 09/01/2017

Ngày 05/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc cho phép Trường Trung học phổ thông dân lập Nguyễn Thượng Hiền chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục.

Phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2017

04:18 | 06/01/2017

Ngày 05/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2017.

Tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

09:26 | 06/01/2017

Ngày 04/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Đình Đức ký ban hành Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT/UBND-UBMTTQ về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2017

09:26 | 06/01/2017

Ngày 31/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn