Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:57 | 24/07/2017

Ngày 20/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4766/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội

09:14 | 21/07/2017

Ngày 19/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4663/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội.

Cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục đọc sách Hanuri Việt Nam

09:13 | 21/07/2017

Ngày 19/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4662/QĐ-UBND cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục đọc sách Hanuri Việt Nam.

Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2017 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố

07:37 | 20/07/2017

Ngày 18/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2017 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

09:22 | 17/07/2017

Ngày 13/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè

09:22 | 17/07/2017

Ngày 13/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 3437/UBND-KGVX tăng cường chỉ đạo, phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè.

09:22 | 17/07/2017

Ngày 13/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4575/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học cơ sở Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Trường Trung học cơ sở Mậu Lương, quận Hà Đông và Trường Trung học cơ sở Thượng Vực, huyện Chương Mỹ đạt chuẩn quốc gia.

Giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng thành phố Hà Nội

10:46 | 14/07/2017

Ngày 12/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng thành phố Hà Nội.

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

02:29 | 13/07/2017

Ngày 11/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn