Triển khai "Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia" của thành phố Hà Nội

Triển khai "Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia" của thành phố Hà Nội

09:36 | 19/07/2018

Ngày 17/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc triển khai "Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia" của thành phố Hà Nội.

Ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:42 | 18/07/2018

Ngày 16/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3594/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới

07:42 | 18/07/2018

Ngày 16/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020

08:45 | 13/07/2018

Ngày 11/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

Điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ban hành tại Công văn số 2847/UBND-KGVX ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố

09:21 | 12/07/2018

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 3138/UBND-KGVX ngày 10/7/2018 về việc điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ban hành tại Công văn số 2847/UBND-KGVX ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố.

Công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An đối với ông Giang Quang Tú

08:10 | 10/07/2018

Ngày 05/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 3457/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An đối với ông Giang Quang Tú.

Phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

07:24 | 04/07/2018

Ngày 03/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 3397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Ebola

07:41 | 26/06/2018

Ngày 25/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 2855/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Ebola

Tăng cường quản lý nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở giáo dục mầm non

04:54 | 20/06/2018

Ngày 18/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 2711/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở giáo dục mầm non.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn