Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật  đình Giang Đường tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Giang Đường tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

08:32 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4904/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Giang Đường tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật chùa Ngọc Kiệu (Kim Cốc tự) tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

08:32 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4900/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật chùa Ngọc Kiệu (Kim Cốc tự) tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật chùa Hưng Long tại xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

08:32 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4897/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật chùa Hưng Long tại xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình Hạ Lạt Dương tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

08:30 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4907/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Hạ Lạt Dương tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình An Khoái tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

08:30 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4901/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình An Khoái tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình Chi Quan tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

08:30 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4903/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Chi Quan tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình Trung Vực Ngoài tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

08:30 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4905/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Trung Vực Ngoài tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình Cao Xá tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

08:28 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4902/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Cao Xá tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2018

08:16 | 19/09/2018

Ngày 18/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2018.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn