Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật chùa Hưng Đô (Đô Thiền tự)

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật chùa Hưng Đô (Đô Thiền tự)

11:02 | 22/03/2018

Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật chùa Hưng Đô (Đô Thiền tự).

Thành lập Ban Tổ chức kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 (HOMC 2018)

03:59 | 20/03/2018

Ngày 19/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1378/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 (HOMC 2018).

Tổ chức Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 (HOMC 2018)

03:58 | 20/03/2018

Ngày 19/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 (HOMC 2018).

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật Miếu Dưới, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

07:48 | 19/03/2018

Ngày 15/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật Miếu Dưới, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình thôn Hạ, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

07:48 | 19/03/2018

Ngày 15/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1301/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình thôn Hạ, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình, chùa Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

07:47 | 19/03/2018

Ngày 15/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Lịch sử đình, chùa Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật chùa Thích Ca, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

07:47 | 19/03/2018

Ngày 15/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật chùa Thích Ca, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình, chùa Tòng Thái, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

07:47 | 19/03/2018

Ngày 15/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Lịch sử đình, chùa Tòng Thái, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

09:19 | 16/03/2018

Ngày 14/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn