Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017

02:31 | 15/02/2017

Ngày 10/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 822/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017.

Bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ huy cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân thành phố Hà Nội

02:30 | 15/02/2017

Ngày 10/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND về bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ huy cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân thành phố Hà Nội.

Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:40 | 15/02/2017

Ngày 13/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử đình Ô Cách

07:40 | 15/02/2017

Ngày 10/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Lịch sử đình Ô Cách, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

07:40 | 15/02/2017

Ngày 10/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật Miếu Cốc, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đền thờ và Lăng mộ Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân

07:40 | 15/02/2017

Ngày 10/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đền thờ và Lăng mộ Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

07:39 | 15/02/2017

Ngày 10/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 826/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đền Mẫu, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

07:38 | 15/02/2017

Ngày 13/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND về công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Du lịch Hà Nội.

Tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:37 | 15/02/2017

Ngày 14/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn