Xếp hạng Tổng Công ty đối với Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội

Xếp hạng Tổng Công ty đối với Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội

08:45 | 24/04/2017

Ngày 20/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND về xếp hạng Tổng Công ty đối với Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

09:15 | 21/04/2017

Ngày 14/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2017)

02:29 | 18/04/2017

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Thông báo số 289/TB-UBND ngày 17/4/2017 về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2017).

Thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật thành phố Hà Nội

08:29 | 18/04/2017

Ngày 17/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật thành phố Hà Nội.

Cho phép đổi tên Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh thành Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh

04:40 | 17/04/2017

Ngày 14/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND về cho phép đổi tên Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh thành Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh.

Thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017

04:36 | 17/04/2017

Ngày 14/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017.

Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội

03:13 | 13/04/2017

Ngày 12/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2228/QĐ-UBND về kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội.

08:04 | 11/04/2017

Ngày 07/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2017

02:16 | 10/04/2017

Ngày 05/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về tổ chức Lễ phát động Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn