Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018

08:37 | 26/09/2017

Ngày 22/9/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 4672/UBND-KGVX triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2017

09:47 | 22/09/2017

Ngày 19/9/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2017.

Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017)

07:37 | 20/09/2017

Ngày 15/9/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6411/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017).

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ

07:35 | 20/09/2017

Ngày 15/9/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 4537/UBND-KGVX thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo ngoại ngữ quốc tế Hinode.INT

03:03 | 14/09/2017

Ngày 12/9/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 6363/QĐ-UBND cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo ngoại ngữ quốc tế Hinode.INT.

03:02 | 14/09/2017

Ngày 12/9/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 4456/UBND-KGVX thực hiện Thông báo số 848-TB/TU ngày 10/08/2017 của Thành ủy về ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2017 và thời gian tiếp theo.

Triển khai thực hiện "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020"

09:37 | 13/09/2017

Ngày 12/9/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND triển khai thực hiện "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020".

Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2017

11:38 | 12/09/2017

Ngày 08/9/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6324/QĐ-UBND thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2017.

Đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

11:38 | 12/09/2017

Ngày 08/9/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn