Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An

Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An

02:34 | 23/03/2017

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Thông báo số 201/TB-UBND ngày 22/3/2017 về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An.

Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố xem xét thông qua Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

02:33 | 23/03/2017

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Thông báo số 204/TB-UBND ngày 22/3/2017 về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố xem xét thông qua Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017

01:52 | 22/03/2017

Ngày 20/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017.

Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố

01:52 | 22/03/2017

Ngày 17/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố.

01:52 | 22/03/2017

Ngày 20/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Lịch sử đình Thư Dương.

01:51 | 22/03/2017

Ngày 20/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1788/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Lịch sử chùa Linh Thông (Linh Thông tự), phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội"

01:48 | 22/03/2017

Ngày 17/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội".

01:46 | 22/03/2017

Ngày 20/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND về thành lập các tiểu ban, tổ công tác phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý tại cuộc họp đánh giá triển khai thí điểm lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn 10 phường, xã thuộc 05 quận, huyện thuộc Thành phố

10:39 | 21/03/2017

Ngày 17/3/2017, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ ký ban hành Thông báo số 61/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý tại cuộc họp đánh giá triển khai thí điểm lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn 10 phường, xã thuộc 05 quận, huyện thuộc Thành phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn