Công nhận Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Trường An Sinh đối với bà Vũ Tường Linh

Công nhận Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Trường An Sinh đối với bà Vũ Tường Linh

09:20 | 24/05/2018

Ngày 22/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2470/QĐ-UBND về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Trường An Sinh đối với bà Vũ Tường Linh.

Thay thế thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội

04:35 | 22/05/2018

Ngày 21/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc thay thế thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội.

Tổ chức Hội nghị Hội đồng Xúc tiến Du lịch Châu Á lần thứ 16 (CPTA 16th) tại thành phố Hà Nội

09:51 | 21/05/2018

Ngày 17/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị Hội đồng Xúc tiến Du lịch Châu Á lần thứ 16 (CPTA 16th) tại thành phố Hà Nội.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2018-2019

09:50 | 21/05/2018

Ngày 17/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2018-2019.

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

09:50 | 21/05/2018

Ngày 17/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2373/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đối với Trường Mầm non Bình Minh, huyện Gia Lâm.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2018

09:50 | 21/05/2018

Ngày 17/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2018.

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018

09:50 | 21/05/2018

Ngày 18/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 2170/UBND-KGVX về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018.

Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

09:50 | 21/05/2018

Ngày 17/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

08:17 | 18/05/2018

Ngày 16/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn