Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 157/QĐ-BCĐCCTLBHXH

  V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách hành chính tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

  [Ngày ban hành: 21/03/2017] [Ngày hiệu lực: 21/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2327/CT-BNN-TCTL

  V/v tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng phòng hộ đê, chống lũ năm 2017.

  [Ngày ban hành: 20/03/2017] [Ngày hiệu lực: 20/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 28/2017/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

  [Ngày ban hành: 20/03/2017] [Ngày hiệu lực: 05/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 29/2017/NĐ-CP

  V/v quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

  [Ngày ban hành: 20/03/2017] [Ngày hiệu lực: 01/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 337/QĐ-TTg

  V/v thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021.

  [Ngày ban hành: 17/03/2017] [Ngày hiệu lực: 17/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 338/QĐ-TTg

  V/v kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021.

  [Ngày ban hành: 17/03/2017] [Ngày hiệu lực: 17/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 05/2017/QĐ-TTg

  V/v ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

  [Ngày ban hành: 16/03/2017] [Ngày hiệu lực: 16/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 329/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  [Ngày ban hành: 15/03/2017] [Ngày hiệu lực: 15/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 27/2017/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

  [Ngày ban hành: 15/03/2017] [Ngày hiệu lực: 15/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 24/2017/NĐ-CP

  V/v quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thuơng mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016.

  [Ngày ban hành: 14/03/2017] [Ngày hiệu lực: 14/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn