Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 111/2017/NĐ-CP

  V/v quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

  [Ngày ban hành: 05/10/2017] [Ngày hiệu lực: 20/11/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 110/2017/NĐ-CP

  V/v tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

  [Ngày ban hành: 04/10/2017] [Ngày hiệu lực: 20/11/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 13/CT-BCT

  V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

  [Ngày ban hành: 04/10/2017] [Ngày hiệu lực: 04/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1486/QĐ-TTg

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  [Ngày ban hành: 03/10/2017] [Ngày hiệu lực: 03/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 99/NQ-CP

  V/v ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  [Ngày ban hành: 03/10/2017] [Ngày hiệu lực: 03/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 98/NQ-CP

  V/v ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  [Ngày ban hành: 03/10/2017] [Ngày hiệu lực: 03/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 97/NQ-CP

  V/v ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

  [Ngày ban hành: 02/10/2017] [Ngày hiệu lực: 02/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 23/2017/TT-BTTTT

  V/v quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, nhà nước ở địa phương.

  [Ngày ban hành: 29/09/2017] [Ngày hiệu lực: 01/01/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 21/2017/TT-BTTTT

  V/v quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông.

  [Ngày ban hành: 29/09/2017] [Ngày hiệu lực: 15/11/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 22/2017/TT-BTTTT

  V/v quy định mức gia cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

  [Ngày ban hành: 29/09/2017] [Ngày hiệu lực: 01/01/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn