Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 956/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

  [Ngày ban hành: 02/08/2018] [Ngày hiệu lực: 02/08/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 950/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

  [Ngày ban hành: 01/08/2018] [Ngày hiệu lực: 01/08/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 30/2018/QĐ-TTg

  V/v quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư.

  [Ngày ban hành: 31/07/2018] [Ngày hiệu lực: 15/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 21/CT-TTg

  V/v về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.

  [Ngày ban hành: 18/07/2018] [Ngày hiệu lực: 18/07/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 100/2018/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

  [Ngày ban hành: 16/07/2018] [Ngày hiệu lực: 15/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 99/2018/NĐ-CP

  V/v quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

  [Ngày ban hành: 12/07/2018] [Ngày hiệu lực: 27/08/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 90/NQ-CP

  V/v phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.

  [Ngày ban hành: 10/07/2018] [Ngày hiệu lực: 10/07/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 18/CT-TTg

  V/v nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.

  [Ngày ban hành: 09/07/2018] [Ngày hiệu lực: 09/07/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 98/2018/NĐ-CP

  Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

  [Ngày ban hành: 05/07/2018] [Ngày hiệu lực: 28/08/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 97/2018/NĐ-CP

  V/v cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

  [Ngày ban hành: 30/06/2018] [Ngày hiệu lực: 01/07/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn