Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 36/CT-TTg

  V/v đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

  [Ngày ban hành: 30/12/2016] [Ngày hiệu lực: 30/12/2016] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 174/2016/NĐ-CP

  V/v quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

  [Ngày ban hành: 30/12/2016] [Ngày hiệu lực: 01/01/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2540/QĐ-TTg

  V/v ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

  [Ngày ban hành: 30/12/2016] [Ngày hiệu lực: 30/12/2016] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 6186/CT-BGDĐT

  V/v phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020.

  [Ngày ban hành: 29/12/2016] [Ngày hiệu lực: 29/12/2016] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 16/CT-BCT

  V/v đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2017.

  [Ngày ban hành: 29/12/2016] [Ngày hiệu lực: 29/12/2016] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 5480/QĐ-BNN-KTHT

  V/v phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020.

  [Ngày ban hành: 29/12/2016] [Ngày hiệu lực: 29/12/2016] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 58/2016/QĐ-TTg

  V/v Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

  [Ngày ban hành: 28/12/2016] [Ngày hiệu lực: 15/02/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 169/2016/NĐ-CP

  V/v xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 27/12/2016] [Ngày hiệu lực: 01/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 172/2016/NĐ-CP

  V/v sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

  [Ngày ban hành: 27/12/2016] [Ngày hiệu lực: 15/02/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 171/2016/NĐ-CP

  V/v đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

  [Ngày ban hành: 27/12/2016] [Ngày hiệu lực: 01/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn