Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 1173/QĐ-BKHĐT

  V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến hết ngày 30/6/2017

  [Ngày ban hành: 29/08/2017] [Ngày hiệu lực: 29/08/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1289/QĐ-TTg

  V/v kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  [Ngày ban hành: 29/08/2017] [Ngày hiệu lực: 29/08/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 14/2017/TT-BCT

  V/v bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

  [Ngày ban hành: 28/08/2017] [Ngày hiệu lực: 01/09/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 75/NQ-CP

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017.

  [Ngày ban hành: 09/08/2017] [Ngày hiệu lực: 09/08/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1163/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Đề án " Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021"

  [Ngày ban hành: 08/08/2017] [Ngày hiệu lực: 08/08/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 32/2017/QĐ-TTg

  V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

  [Ngày ban hành: 20/07/2017] [Ngày hiệu lực: 05/09/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 32/CT-TTg

  V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

  [Ngày ban hành: 19/07/2017] [Ngày hiệu lực: 19/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 84/2017/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

  [Ngày ban hành: 18/07/2017] [Ngày hiệu lực: 10/09/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 83/2017/NĐ-CP

  V/v quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

  [Ngày ban hành: 18/07/2017] [Ngày hiệu lực: 04/10/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 1042/QĐ-TTg

  V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đọan II (2016-2020).

  [Ngày ban hành: 17/07/2017] [Ngày hiệu lực: 17/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn