Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 07/2017/NĐ-CP

  V/v quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 25/01/2017] [Ngày hiệu lực: 01/02/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 87/QĐ-BTTTT

  V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016.

  [Ngày ban hành: 24/01/2017] [Ngày hiệu lực: 24/01/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 105/QĐ-TTg

  V/v công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 24/01/2017] [Ngày hiệu lực: 24/01/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 101/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

  [Ngày ban hành: 23/01/2017] [Ngày hiệu lực: 23/01/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 88/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

  [Ngày ban hành: 20/01/2017] [Ngày hiệu lực: 20/01/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 06/2017/TT-BTC

  V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

  [Ngày ban hành: 20/01/2017] [Ngày hiệu lực: 06/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 12/QĐ-BCĐ138/CP

  V/v ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

  [Ngày ban hành: 18/01/2017] [Ngày hiệu lực: 18/01/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 68/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.

  [Ngày ban hành: 18/01/2017] [Ngày hiệu lực: 18/01/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 164/QĐ-BQP

  V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

  [Ngày ban hành: 17/01/2017] [Ngày hiệu lực: 17/01/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 60/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

  [Ngày ban hành: 16/01/2017] [Ngày hiệu lực: 16/01/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn