Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 24/2017/QĐ-TTg

  V/v quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

  [Ngày ban hành: 30/06/2017] [Ngày hiệu lực: 15/08/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 930/QĐ-TTg

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  [Ngày ban hành: 30/06/2017] [Ngày hiệu lực: 30/06/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 27/CT-TTg

  V/v đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

  [Ngày ban hành: 29/06/2017] [Ngày hiệu lực: 29/06/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 04/2017/TT-NHNN

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

  [Ngày ban hành: 28/06/2017] [Ngày hiệu lực: 12/08/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 923/QĐ-TTg

  V/v phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

  [Ngày ban hành: 28/06/2017] [Ngày hiệu lực: 28/06/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 913/QĐ-TTg

  V/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ

  [Ngày ban hành: 23/06/2017] [Ngày hiệu lực: 23/06/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 70/2017/NĐ-CP

  V/v quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

  [Ngày ban hành: 06/06/2017] [Ngày hiệu lực: 25/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 71/2017/NĐ-CP

  V/v hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

  [Ngày ban hành: 06/06/2017] [Ngày hiệu lực: 01/08/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 26/CT-TTg

  V/v tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

  [Ngày ban hành: 06/06/2017] [Ngày hiệu lực: 06/06/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 790/QĐ-TTg

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  [Ngày ban hành: 05/06/2017] [Ngày hiệu lực: 05/06/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn