Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" năm 2017

Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" năm 2017

04:22 | 16/03/2017

Ngày 15/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" năm 2017.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội năm 2017

10:06 | 15/03/2017

Ngày 10/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 61/KH-BCĐ về hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội năm 2017.

Phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

05:07 | 13/03/2017

Ngày 09/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội năm 2017

08:24 | 07/03/2017

Ngày 03/3/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 52/KH-BCĐ về hoạt động của Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội năm 2017.

Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2017

01:41 | 01/03/2017

Ngày 27/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2017.

11:00 | 23/02/2017

Ngày 22/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng Biên tập Bản tin "Hà Nội Hội nhập và phát triển".

Điều chỉnh hạng chợ Bương, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai và Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:17 | 20/02/2017

Ngày 16/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND về điều chỉnh hạng chợ Bương, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai và Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phân hạng chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:30 | 13/02/2017

Ngày 09/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về phân hạng chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:27 | 03/11/2016

Ngày 02/11/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về triển khai Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn