Đôn đốc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố

Đôn đốc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố

10:36 | 11/10/2017

Ngày 09/10/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 4937/UBND-KT đôn đốc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố.

Giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:25 | 06/09/2017

Ngày 05/9/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội.

09:11 | 20/04/2017

Ngày 17/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2313/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội.

08:28 | 18/04/2017

Ngày 17/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2025

09:12 | 07/04/2017

Ngày 04/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2093/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

09:12 | 07/04/2017

Ngày 05/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Chương trình số 80/CTr-UBND về xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017.

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2017

09:56 | 29/03/2017

Ngày 28/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2017.

Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" năm 2017

04:22 | 16/03/2017

Ngày 15/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" năm 2017.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội năm 2017

10:06 | 15/03/2017

Ngày 10/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 61/KH-BCĐ về hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn