Phân hạng chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phân hạng chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:30 | 13/02/2017

Ngày 09/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về phân hạng chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:27 | 03/11/2016

Ngày 02/11/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về triển khai Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kiện toàn Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Cơ quan thường trực BCĐ 389/TP)

07:12 | 15/06/2016

Ngày 14/6/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND về việc kiện toàn Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Cơ quan thường trực BCĐ 389/TP).

09:15 | 20/05/2016

Ngày 17/5/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội.

05:48 | 29/04/2016

Ngày 26/4/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2037/QĐ-UBND kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch (Làng gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm và Làng dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông)

03:45 | 26/04/2016

Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký Quyết định số 1647/QĐ-UBND phê duyệt và ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch (Làng gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm và Làng dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông).

Phát triển thương mại điện tử năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:43 | 26/04/2016

Ngày 22/4/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:31 | 26/04/2016

Ngày 22/4/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Chương trình số 78/CTr-UBND về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2016”

09:28 | 26/04/2016

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội” năm 2016 trên địa bàn Thành phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn