Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 4602/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 14/07/2017] [Ngày hiệu lực: 14/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4604/QĐ-UBND

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Xà Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 14/07/2017] [Ngày hiệu lực: 14/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4587/QĐ-UBND

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 14/07/2017] [Ngày hiệu lực: 14/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4586/QĐ-UBND

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Hà Bình Phương 1, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 14/07/2017] [Ngày hiệu lực: 14/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4583/QĐ-UBND

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 14/07/2017] [Ngày hiệu lực: 14/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4590/QĐ-UBND

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 14/07/2017] [Ngày hiệu lực: 14/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4603/QĐ-UBND

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Cầu Bầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 14/07/2017] [Ngày hiệu lực: 14/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4592/QĐ-UBND

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 14/07/2017] [Ngày hiệu lực: 14/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4589/QĐ-UBND

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Hồ Điền, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 14/07/2017] [Ngày hiệu lực: 14/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4595/QĐ-UBND

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Hà Bình Phương 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 14/07/2017] [Ngày hiệu lực: 14/07/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn