Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 175/KH-UBND

  V/v hỗ trợ đào tạo kiến thức về thị trường, kỹ thuật trồng trọt cho nông dân, xây dựng thương hiệu và tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

  [Ngày ban hành: 12/09/2018] [Ngày hiệu lực: 12/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4783/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xe điện, xe lăn điện dành cho người khuyết tật - khởi nghiệp kinh doanh" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Trung tâm Hỗ trợ độc lập của người khuyết tật Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 10/09/2018] [Ngày hiệu lực: 10/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4665/QĐ-UBND

  V/v ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020".

  [Ngày ban hành: 05/09/2018] [Ngày hiệu lực: 05/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 173/KH-UBND

  V/v thực hiện Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018 của HĐND Thành phố về việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố.

  [Ngày ban hành: 05/09/2018] [Ngày hiệu lực: 05/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 21/2018/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 05/09/2018] [Ngày hiệu lực: 15/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4600/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 04/09/2018] [Ngày hiệu lực: 04/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4594/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt khoản viện trợ do Tổ chức Global Civic Sharing/Hàn Quốc tài trợ cho Trường THCS Việt Hùng.

  [Ngày ban hành: 31/08/2018] [Ngày hiệu lực: 31/08/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 4595/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Phát triển sinh kế cho người khuyết tật huyện Phú Xuyên" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật huyện Phú Xuyên.

  [Ngày ban hành: 31/08/2018] [Ngày hiệu lực: 31/08/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 169/KH-UBND

  Triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm năm 2018-2020.

  [Ngày ban hành: 30/08/2018] [Ngày hiệu lực: 30/08/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 168/KH-UBND

  V/v phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030.

  [Ngày ban hành: 28/08/2018] [Ngày hiệu lực: 28/08/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn