Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 2282/QĐ-UBND

  V/v điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội trực thuộc Sở Y tế

  [Ngày ban hành: 17/04/2017] [Ngày hiệu lực: 17/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2284/QĐ-UBND

  V/v kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 17/04/2017] [Ngày hiệu lực: 17/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 92/KH-UBND

  V/v kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2017

  [Ngày ban hành: 17/04/2017] [Ngày hiệu lực: 17/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 89/KH-UBND

  V/v thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

  [Ngày ban hành: 17/04/2017] [Ngày hiệu lực: 17/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 90/KH-UBND

  V/v thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 17/04/2017] [Ngày hiệu lực: 17/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 91/KH-UBND

  V/v thực hiện Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 17/04/2017] [Ngày hiệu lực: 17/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2281/QĐ-UBND

  V/v điều động và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thanh Trì trực thuộc Sở Y tế

  [Ngày ban hành: 17/04/2017] [Ngày hiệu lực: 17/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 87/KH-UBND

  V/v tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016"

  [Ngày ban hành: 14/04/2017] [Ngày hiệu lực: 14/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2270/QĐ-UBND

  V/v thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

  [Ngày ban hành: 14/04/2017] [Ngày hiệu lực: 14/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 85/KH-BCĐ389/TP

  V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 12/04/2017] [Ngày hiệu lực: 12/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn