Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 2728/QĐ-UBND

  V/v Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 11/05/2017] [Ngày hiệu lực: 11/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2733/QĐ-UBND

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 11/05/2017] [Ngày hiệu lực: 11/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2682/QĐ-UBND

  V/v công nhận Trường Trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

  [Ngày ban hành: 10/05/2017] [Ngày hiệu lực: 10/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2683/QĐ-UBND

  V/v Công nhận trường trung học phổ thông Hoài Đức B, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

  [Ngày ban hành: 10/05/2017] [Ngày hiệu lực: 10/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2681/QĐ-UBND

  V/v Công nhận trường trung học phổ thông Vạn Xuân, Hoài Đức, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

  [Ngày ban hành: 10/05/2017] [Ngày hiệu lực: 10/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2667/QĐ-UBND

  V/v cho phép thành lập Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 09/05/2017] [Ngày hiệu lực: 09/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 101/KH-UBND

  V/v hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 09/05/2017] [Ngày hiệu lực: 09/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2647/QĐ-UBND

  V/v thành lập Hội đồng Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018

  [Ngày ban hành: 09/05/2017] [Ngày hiệu lực: 09/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2641/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Project Vietnam Foundation/Mỹ tài trợ cho Bệnh viện Tim Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 08/05/2017] [Ngày hiệu lực: 08/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2612/QĐ-UBND

  V/v xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

  [Ngày ban hành: 08/05/2017] [Ngày hiệu lực: 08/05/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn