Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 04/CT-UBND

  V/v phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa

  [Ngày ban hành: 08/03/2018] [Ngày hiệu lực: 08/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 53/KH-UBND

  V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 01/09/2017 của Thành ủy, các Nghị quyết số 97/NQ-CP, 98/NQ-CP và 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

  [Ngày ban hành: 02/03/2018] [Ngày hiệu lực: 02/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 977/QĐ-UBND

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

  [Ngày ban hành: 02/03/2018] [Ngày hiệu lực: 02/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 54/KH-UBND

  V/v khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả phối hợp, liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực người có công trên địa bàn Thành phố.

  [Ngày ban hành: 02/03/2018] [Ngày hiệu lực: 02/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 964/QĐ-UBND

  V/v ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

  [Ngày ban hành: 01/03/2018] [Ngày hiệu lực: 01/03/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 953/QĐ-BCĐ

  V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 28/02/2018] [Ngày hiệu lực: 28/02/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 921/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Vành đai 3,5 với đường Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500, quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 27/02/2018] [Ngày hiệu lực: 27/02/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 916/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn Km182+260 - Km182+420, tỷ lệ 1/500, tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 26/02/2018] [Ngày hiệu lực: 26/02/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 52/KH-UBND

  V/v triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".

  [Ngày ban hành: 26/02/2018] [Ngày hiệu lực: 26/02/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 891/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt Đề án "Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả".

  [Ngày ban hành: 26/02/2018] [Ngày hiệu lực: 26/02/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn