Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 1921/QĐ-BCĐTMĐTTP

  V/v Kiện toàn, bổ sung tổ viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 24/03/2017] [Ngày hiệu lực: 24/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1927/QĐ-UBND

  V/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 24/03/2017] [Ngày hiệu lực: 24/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1920/QĐ-UBND

  V/v kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 24/03/2017] [Ngày hiệu lực: 24/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1919/QĐ-UBND

  V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 24/03/2017] [Ngày hiệu lực: 24/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 09/2017/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 23/03/2017] [Ngày hiệu lực: 02/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 1845/QĐ-UBND

  V/v thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017.

  [Ngày ban hành: 22/03/2017] [Ngày hiệu lực: 22/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 08/2017/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 22/03/2017] [Ngày hiệu lực: 01/04/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 1823/QĐ-UBND

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác quyết toán, đóng mã dự án đầu tư và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo

  [Ngày ban hành: 21/03/2017] [Ngày hiệu lực: 21/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1831/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kim Chung, tại các ô đất CT3, CT4 tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 21/03/2017] [Ngày hiệu lực: 21/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 1803/QĐ-UBND

  V/v thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 20/03/2017] [Ngày hiệu lực: 20/03/2017] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn