Danh sách các văn bản ban hành của Thành phố
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 2119/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 04/05/2018] [Ngày hiệu lực: 04/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2122/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt Điều lệ Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 04/05/2018] [Ngày hiệu lực: 04/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 09/2018/QĐ-UBND

  V/v ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 03/05/2018] [Ngày hiệu lực: 13/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2088/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2018

  [Ngày ban hành: 03/05/2018] [Ngày hiệu lực: 03/05/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 99/KH-UBND

  V/v đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

  [Ngày ban hành: 27/04/2018] [Ngày hiệu lực: 27/04/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2044/QĐ-UBND

  V/v thành lập Trường Trung học phổ thông Xuân Phương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  [Ngày ban hành: 26/04/2018] [Ngày hiệu lực: 26/04/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2049/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 26/04/2018] [Ngày hiệu lực: 26/04/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 98/KH-UBND

  V/v thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  [Ngày ban hành: 24/04/2018] [Ngày hiệu lực: 24/04/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2001/QĐ-UBND

  V/v xếp hạng di tích Lịch sử đình Kim Lũ.

  [Ngày ban hành: 24/04/2018] [Ngày hiệu lực: 24/04/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 2004/QĐ-UBND

  V/v xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật chùa Đình Vĩ (Phúc Sơn Linh tự).

  [Ngày ban hành: 24/04/2018] [Ngày hiệu lực: 24/04/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn