Triển khai Đề án "Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Đề án "Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

03:55 | 10/01/2017

Ngày 10/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về triển khai Đề án "Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

03:55 | 10/01/2017

Ngày 10/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

08:34 | 19/12/2016

Ngày 15/12/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 7129/UBND-TKBT về việc điều tra, xử lý thông tin báo nêu về sự việc xả chất thải xuống hành lang xả lũ sông Hồng.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố

09:20 | 28/11/2016

Ngày 25/11/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội

05:31 | 21/11/2016

Ngày 21/11/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

03:23 | 10/11/2016

Ngày 08/11/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 6449/UBND-TKBT về quản lý, sử dụng tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Hạn chế đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa của người dân trên địa bàn Thành phố

05:02 | 09/11/2016

Ngày 09/11/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 6454/UBND-ĐT về việc hạn chế đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa của người dân trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:40 | 09/11/2016

Ngày 08/11/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 6443/UBND-TKBT về chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

02:36 | 13/10/2016

Ngày 12/10/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn