Ban hành Thể lệ cuộc thi, Đề thi, Mẫu Bài dự thi cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành Thể lệ cuộc thi, Đề thi, Mẫu Bài dự thi cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:52 | 22/05/2018

Ngày 16/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2368/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ cuộc thi, Đề thi, Mẫu Bài dự thi cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước

07:51 | 22/05/2018

Ngày 18/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 2175/UBND-NC về việc triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

09:49 | 21/05/2018

Ngày 18/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khen thưởng thành tích trong công tác trang trí, tuyên truyền phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

09:49 | 21/05/2018

Ngày 18/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác trang trí, tuyên truyền phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:16 | 18/05/2018

Ngày 17/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

08:16 | 18/05/2018

Ngày 17/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2137/UBND-NC về việc triển khai Thông báo kết luận số 1390-TB/TU ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

08:26 | 17/05/2018

Ngày 16/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2348/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

08:26 | 17/05/2018

Ngày 16/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khen thưởng thành tích đột xuất cho học sinh đạt giải trong các cuộc thi Olympic Quốc tế năm học 2017-2018

08:26 | 17/05/2018

Ngày 16/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho học sinh đạt giải trong các cuộc thi Olympic Quốc tế năm học 2017-2018.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn