Công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:35 | 19/07/2017

Ngày 30/6/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3971/QĐ-UBND công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

01:35 | 19/07/2017

Ngày 17/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4646/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho tập thể và cá nhân thuộc Công an Thành phố.

Ban hành Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

08:08 | 18/07/2017

Ngày 14/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4602/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

09:22 | 17/07/2017

Ngày 13/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4571/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào "Gia đình cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo" (2012-2017).

Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm  Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã

10:45 | 14/07/2017

Ngày 12/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4555/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

10:44 | 14/07/2017

Ngày 12/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 4558/QĐ-UBND thành lập Trường Trung học phổ thông Đông Mỹ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

02:28 | 13/07/2017

Ngày 11/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Thông báo số 714/TB-UBND không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhiên ở Khu 2, Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:51 | 12/07/2017

Ngày 01/6/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3359/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn

07:31 | 12/07/2017

Ngày 07/7/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4389/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn