Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

09:34 | 17/11/2017

Ngày 14/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7943/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho 02 tập thể và 12 cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

09:30 | 17/11/2017

Ngày 15/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7962/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 05 tập thể và 05 cá nhân tại Công ty TNHH Panasonic Việt Nam - Khu Công nghiệp Thăng Long.

Giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

09:21 | 16/11/2017

Ngày 13/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7901/QĐ-UBND giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

Triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:53 | 15/11/2017

Ngày 13/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích 06 tháng thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội

11:40 | 14/11/2017

Ngày 13/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7878/QĐ-UBND khen thưởng thành tích 06 tháng thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố.

11:40 | 14/11/2017

Ngày 13/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7877/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố.

Khen thưởng thành tích trong công tác tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

11:39 | 14/11/2017

Ngày 10/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7873/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong công tác tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

11:39 | 14/11/2017

Ngày 13/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Hà Nội

07:49 | 13/11/2017

Ngày 08/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 7826/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn