Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội

11:51 | 17/01/2017

Ngày 16/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội.

11:51 | 17/01/2017

Ngày 13/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội

11:51 | 17/01/2017

Ngày 13/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội

10:36 | 13/01/2017

Ngày 11/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Sở Tài chính Hà Nội

10:56 | 12/01/2017

Ngày 11/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 của Sở Tài chính Hà Nội.

10:56 | 12/01/2017

Ngày 11/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội

10:56 | 12/01/2017

Ngày 11/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội

10:55 | 12/01/2017

Ngày 11/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội.

Triển khai đánh giá, chẩm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 thành phố Hà Nội

10:55 | 12/01/2017

Ngày 11/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về triển khai đánh giá, chẩm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn