Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Phương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Trần Trọng Hà

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Phương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Trần Trọng Hà

09:21 | 12/07/2018

Ngày 10/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3526/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Phương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Trần Trọng Hà.

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Lê Ngọc Hoa

09:20 | 12/07/2018

Ngày 10/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3525/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Lê Ngọc Hoa.

Khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

07:23 | 11/07/2018

Ngày 09/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3496/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

08:11 | 10/07/2018

Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho 06 cá nhân thuộc Công an Thành phố.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi" thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2017

08:11 | 10/07/2018

Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi" thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2017.

08:11 | 10/07/2018

Ngày 05/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 3054/UBND-BTCD về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế

08:10 | 10/07/2018

Ngày 05/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 3453/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế.

Thành lập Phòng Công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

08:10 | 10/07/2018

Ngày 05/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

Khen thưởng các doanh nhân có thành tích trong phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

08:10 | 10/07/2018

Ngày 06/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3465/QĐ-UBND về việc khen thưởng các doanh nhân có thành tích trong phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn