Bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đối với ông Chu Phú Mỹ

Bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đối với ông Chu Phú Mỹ

08:08 | 12/11/2018

Ngày 07/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6125/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đối với ông Chu Phú Mỹ.

Khen thưởng trong thực hiện Kế hoạch "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018

08:08 | 12/11/2018

Ngày 06/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6123/QĐ-UBND về việc khen thưởng trong thực hiện Kế hoạch "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018.

Khen thưởng thành tích nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ (2018-2023)

08:04 | 12/11/2018

Ngày 06/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6122/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ (2018-2023).

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

08:04 | 12/11/2018

Ngày 06/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6120/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khen thưởng thành tích trong Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn toàn quốc lần thứ VI, năm 2018

08:03 | 12/11/2018

Ngày 06/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6121/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn toàn quốc lần thứ VI, năm 2018.

Khen thưởng Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2018

08:03 | 12/11/2018

Ngày 07/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6139/QĐ-UBND về việc khen thưởng Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2018.

Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

08:01 | 12/11/2018

Ngày 08/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5480/UBND-NC về việc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.

Điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa trực thuộc Sở Y tế đối với ông Nguyễn Đức Tuấn

01:51 | 07/11/2018

Ngày 02/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6068/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa trực thuộc Sở Y tế đối với ông Nguyễn Đức Tuấn.

Khen thưởng thành tích trong 05 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

01:50 | 07/11/2018

Ngày 05/11/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6093/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong 05 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn