Khen thưởng thành tích trong 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Khen thưởng thành tích trong 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

08:37 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4892/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2018

08:37 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4887/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2018.

Sơ kết công tác Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

08:36 | 19/09/2018

Ngày 14/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc sơ kết công tác Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội

08:34 | 19/09/2018

Ngày 14/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4869/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

08:33 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4894/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thi nâng ngạch công chức hành chính làm việc trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2018

08:32 | 19/09/2018

Ngày 14/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Đề án số 179/ĐA-UBND về việc thi nâng ngạch công chức hành chính làm việc trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

Tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II thành phố Hà Nội năm 2018

08:32 | 19/09/2018

Ngày 14/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Đề án số 178/ĐA-UBND về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II thành phố Hà Nội năm 2018.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

08:32 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4891/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chẩm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở và cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

08:16 | 19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4914/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chẩm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở và cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn