Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

08:29 | 18/01/2018

Ngày 16/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".

Khen thưởng thành tích trong việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

08:27 | 18/01/2018

Ngày 16/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 312/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

08:09 | 17/01/2018

Ngày 15/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 285/QĐ-UBND khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

08:09 | 17/01/2018

Ngày 16/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017

08:09 | 17/01/2018

Ngày 15/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017.

Khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội

08:09 | 17/01/2018

Ngày 16/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:08 | 17/01/2018

Ngày 16/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

07:50 | 16/01/2018

Ngày 12/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND thành lập Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2017

09:14 | 15/01/2018

Ngày 12/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 244/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn