Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội đối với bà Chu Nguyên Thành

01:46 | 16/02/2017

Ngày 15/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về bổ nhiệm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội đối với bà Chu Nguyên Thành.

Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

01:46 | 16/02/2017

Ngày 14/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

01:45 | 16/02/2017

Ngày 14/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017

01:45 | 16/02/2017

Ngày 14/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2017.

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước, Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng Thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:32 | 15/02/2017

Ngày 14/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1105/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước, Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng Thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

07:39 | 15/02/2017

Ngày 13/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Chương trình số 30/CTr-BCĐ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

07:48 | 10/02/2017

Ngày 08/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Thông báo số 42/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp đơn thư của ông Đỗ Văn Thư ở đội 12, thôn Phú Xuyên, xã Phú Châu, huyện Ba Vì.

07:48 | 10/02/2017

Ngày 08/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Thông báo số 41/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp đơn thư của bà Phạm Thị Tam ở thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

04:20 | 08/02/2017

Ngày 08/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn