Khen thưởng thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

Khen thưởng thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

11:02 | 22/03/2018

Ngày 21/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.

Khen thưởng thành tích trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ

05:08 | 21/03/2018

Ngày 16/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đông Anh trực thuộc Sở Y tế đối với ông Chu Đình Năng

05:07 | 21/03/2018

Ngày 16/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1363/QĐ-UBND bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đông Anh trực thuộc Sở Y tế đối với ông Chu Đình Năng.

Bổ nhiệm Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố trực thuộc Sở Nội vụ đối với ông Nguyễn Công Bằng

05:07 | 21/03/2018

Ngày 20/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND bổ nhiệm Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố trực thuộc Sở Nội vụ đối với ông Nguyễn Công Bằng.

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

05:06 | 21/03/2018

Ngày 16/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thi đua chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân và đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

08:34 | 20/03/2018

Ngày 19/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thi đua chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân và đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho 1 tập thể, 04 cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội

07:48 | 19/03/2018

Ngày 15/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho 1 tập thể, 04 cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017

07:48 | 19/03/2018

Ngày 15/03/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1296/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích trong thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017.

Khen thưởng thành tích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 01 tập thể, 03 cá nhân thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

07:48 | 19/03/2018

Ngày 15/03/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 01 tập thể, 03 cá nhân thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn