Tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017

Tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017

08:26 | 30/08/2017

Ngày 29/8/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 4216/UBND-TH tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017.

LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

11:27 | 02/06/2017

Tổ chức tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố

08:47 | 27/05/2017

Ngày 19/5/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017

01:46 | 27/04/2017

Ngày 26/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 1947/UBND-TH về tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017.

08:25 | 05/04/2017

Ngày 03/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra liên ngành về việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Kế hoạch thanh tra số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng 18 hố golf tại sân golf quốc tế Đảo Vua tại Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

09:09 | 06/03/2017

Ngày 02/03/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng 18 hố golf tại sân golf quốc tế Đảo Vua tại Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Triển khai ứng dụng gửi và nhận văn bản, tài liệu điện tử với VP UBND Thành phố trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố

02:09 | 02/03/2017

Ngày 01/3/2017, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 1719/VP-THCB về triển khai ứng dụng gửi và nhận văn bản, tài liệu điện tử với VP UBND Thành phố trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố.

02:33 | 15/02/2017

Ngày 13/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND về thành lập Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

02:32 | 15/02/2017

Ngày 14/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND về thành lập Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn