Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018

Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018

04:58 | 18/06/2018

Ngày 15/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2677/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018.

Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội

06:07 | 05/06/2018

Ngày 05/6/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

Công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2018

08:13 | 30/05/2018

Ngày 29/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 119/KH-BCH về công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm "Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam" 22/5/2018

09:48 | 21/05/2018

Ngày 17/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm "Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam" 22/5/2018.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

08:25 | 17/05/2018

Ngày 16/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

08:02 | 18/04/2018

Ngày 16/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

09:54 | 03/04/2018

Ngày 30/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020

02:24 | 28/03/2018

Ngày 26/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020.

Phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa

07:55 | 09/03/2018

Ngày 08/03/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn