Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

08:23 | 08/06/2017

Ngày 06/6/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2772/UBND-KT triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Bảo vệ trọng điểm đê, kè, cống xung yếu năm 2017

11:27 | 02/06/2017

Ngày 31/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2675/UBND-KT về bảo vệ trọng điểm đê, kè, cống xung yếu năm 2017.

Phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội

08:26 | 26/05/2017

Ngày 24/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Hướng dẫn số 108/HD-UBND về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sự nghiệp kinh tế) của thành phố Hà Nội

03:26 | 22/05/2017

Ngày 19/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sự nghiệp kinh tế) của thành phố Hà Nội.

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2017

07:15 | 12/05/2017

Ngày 11/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2229/UBND-KT đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2017.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố Hà Nội

09:15 | 07/04/2017

Ngày 04/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2080/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố Hà Nội.

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

08:23 | 05/04/2017

Ngày 03/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội

08:01 | 03/04/2017

Ngày 30/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội.

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

08:34 | 30/03/2017

Ngày 29/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn