Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4

09:57 | 17/08/2018

Ngày 16/8/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc khắc phục nhanh hậu quả bão số 3 và chủ động phòng, chống diễn biến mưa lũ thời gian tới

04:48 | 23/07/2018

Ngày 23/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND về việc khắc phục nhanh hậu quả bão số 3 và chủ động phòng, chống diễn biến mưa lũ thời gian tới.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về chủ động phòng, chống, ứng phó khắc phục hậu quả bão số 3

07:38 | 20/07/2018

Ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc chủ động phòng, chống, ứng phó khắc phục hậu quả bão số 3.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội

08:10 | 10/07/2018

Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3411/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018

04:58 | 18/06/2018

Ngày 15/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2677/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018.

Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội

06:07 | 05/06/2018

Ngày 05/6/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

Công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2018

08:13 | 30/05/2018

Ngày 29/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 119/KH-BCH về công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm "Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam" 22/5/2018

09:48 | 21/05/2018

Ngày 17/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm "Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam" 22/5/2018.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

08:25 | 17/05/2018

Ngày 16/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn