Xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố

Xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố

11:11 | 12/10/2018

Ngày 10/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 4906/UBND-KT về việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 14/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

09:43 | 27/09/2018

Ngày 26/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 14/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc chủ động phòng, chống, ứng phó siêu bão Mangkhut

09:55 | 15/09/2018

Ngày 14/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc chủ động phòng, chống, ứng phó siêu bão Mangkhut.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4

09:57 | 17/08/2018

Ngày 16/8/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc khắc phục nhanh hậu quả bão số 3 và chủ động phòng, chống diễn biến mưa lũ thời gian tới

04:48 | 23/07/2018

Ngày 23/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND về việc khắc phục nhanh hậu quả bão số 3 và chủ động phòng, chống diễn biến mưa lũ thời gian tới.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về chủ động phòng, chống, ứng phó khắc phục hậu quả bão số 3

07:38 | 20/07/2018

Ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc chủ động phòng, chống, ứng phó khắc phục hậu quả bão số 3.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội

08:10 | 10/07/2018

Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3411/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018

04:58 | 18/06/2018

Ngày 15/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2677/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018.

Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội

06:07 | 05/06/2018

Ngày 05/6/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn