Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

08:02 | 18/04/2018

Ngày 16/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

09:54 | 03/04/2018

Ngày 30/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020

02:24 | 28/03/2018

Ngày 26/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020.

Phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa

07:55 | 09/03/2018

Ngày 08/03/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa.

Thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội

10:56 | 27/02/2018

Ngày 26/02/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội

10:55 | 27/02/2018

Ngày 26/02/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:27 | 24/01/2018

Ngày 22/01/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác kiểm tra, dự tính, dự báo, phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa

08:11 | 04/01/2018

Ngày 02/01/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 13/UBND-KT về tăng cường công tác kiểm tra, dự tính, dự báo, phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa.

Công điện của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập.

09:09 | 13/10/2017

Ngày 11/10/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn