Thành lập Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Thành lập Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

07:38 | 15/02/2017

Ngày 13/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1100/QĐ-UBND về thành lập Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

10:28 | 13/02/2017

Ngày 09/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

07:48 | 10/02/2017

Ngày 09/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2017

09:06 | 03/02/2017

Ngày 25/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2017.

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

09:06 | 03/02/2017

Ngày 25/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Tập trung lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2017

03:55 | 10/01/2017

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký Công văn số 79/UBND-KT ngày 06/01/2017 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn tổ chức triển khai công tác chống hạn, huy động mọi nguồn lực để khai thác tối đa nguồn nước trong 03 đợt xả của các hồ thủy điện.

Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân năm 2017

11:45 | 29/12/2016

Ngày 27/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 7157/QĐ-UBND về thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân năm 2017.

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2017

01:41 | 27/12/2016

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 7326/UBND-KT về đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2017.

Tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu - năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:05 | 21/12/2016

Ngày 19/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 7194/UBND-KT về tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu - năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn