Thành lập Cụm công nghiệp Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Thành lập Cụm công nghiệp Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

09:57 | 24/07/2017

Ngày 20/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4756/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

09:12 | 21/07/2017

Ngày 20/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4755/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp Trường An, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

09:12 | 21/07/2017

Ngày 20/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4754/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Trường An, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

09:12 | 21/07/2017

Ngày 20/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4757/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

09:12 | 21/07/2017

Ngày 20/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4758/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:37 | 20/07/2017

Ngày 18/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4659/QĐ-UBND phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp Hồ Điền, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

08:06 | 18/07/2017

Ngày 14/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4589/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Hồ Điền, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

08:06 | 18/07/2017

Ngày 14/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4594/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Thành lập Cụm công nghiệp Hà Bình Phương 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

08:06 | 18/07/2017

Ngày 14/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4595/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Hà Bình Phương 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn