Thực hiện giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:46 | 24/04/2017

Ngày 20/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1877/UBND-KT về việc thực hiện giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa theo phân cấp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã

09:14 | 21/04/2017

Ngày 20/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1867/UBND-KT về duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa theo phân cấp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố

09:10 | 20/04/2017

Ngày 18/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1820/UBND-KT về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

09:07 | 20/04/2017

Ngày 17/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2314/QĐ-BCĐ về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội.

Thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

10:42 | 19/04/2017

Ngày 14/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

02:30 | 18/04/2017

Ngày 17/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 1766/UBND-KH&ĐT về giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án nông thôn mới do UBND các huyện, thị xã thực hiện trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn thành phố Hà Nội

08:29 | 18/04/2017

Ngày 17/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về thực hiện Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:33 | 13/04/2017

Ngày 12/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 85/KH-BCĐ389/TP về tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công

08:34 | 13/04/2017

Ngày 11/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1665/UBND-KT về hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn