Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017

09:14 | 17/02/2017

Ngày 16/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:13 | 17/02/2017

Ngày 16/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 35/KH-BCĐ về tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết quả đánh giá, xếp hạng các quận, huyện, thị xã về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016

01:47 | 16/02/2017

Ngày 14/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Thông báo số 80/TB-UBND về kết quả đánh giá, xếp hạng các quận, huyện, thị xã về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016.

Tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

01:47 | 16/02/2017

Ngày 15/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 566/UBND-KT về tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội

01:35 | 13/02/2017

Ngày 10/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.

Phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110 KV của Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

01:35 | 13/02/2017

Ngày 09/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND về phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110 KV của Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

Công bố đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:53 | 10/02/2017

Ngày 09/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về công bố đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:53 | 10/02/2017

Ngày 09/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

02:03 | 09/02/2017

Ngày 08/02/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn