Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC và các Nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành các quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền

08:35 | 19/09/2018

Ngày 14/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 4271/UBND-KT về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC và các Nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành các quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội

08:34 | 19/09/2018

Ngày 14/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4869/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội.

Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2017

07:17 | 17/09/2018

Ngày 14/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4862/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2017.

Phân công các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:14 | 17/09/2018

Ngày 13/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4843/QĐ-UBND về việc phân công các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội năm 2019

07:14 | 17/09/2018

Ngày 13/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội năm 2019.

Phân hạng chợ trên địa bàn huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:14 | 17/09/2018

Ngày 13/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4853/QĐ-UBND về việc phân hạng chợ trên địa bàn huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hỗ trợ đào tạo kiến thức về thị trường, kỹ thuật trồng trọt cho nông dân, xây dựng thương hiệu và tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

08:36 | 14/09/2018

Ngày 12/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc hỗ trợ đào tạo kiến thức về thị trường, kỹ thuật trồng trọt cho nông dân, xây dựng thương hiệu và tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

07:51 | 12/09/2018

Ngày 11/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4793/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xe điện, xe lăn điện dành cho người khuyết tật - khởi nghiệp kinh doanh" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Trung tâm Hỗ trợ độc lập của người khuyết tật Hà Nội

02:48 | 11/09/2018

Ngày 10/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4783/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xe điện, xe lăn điện dành cho người khuyết tật - khởi nghiệp kinh doanh" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Trung tâm Hỗ trợ độc lập của người khuyết tật Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn