Thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

08:01 | 12/11/2018

Ngày 08/11/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Sửa đổi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

01:50 | 07/11/2018

Ngày 02/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chỉ đạo phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố

02:54 | 02/11/2018

Ngày 31/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 5319/UBND-KT về việc chỉ đạo phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố.

Hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020

02:50 | 02/11/2018

Ngày 31/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về việc hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

11:46 | 29/10/2018

Ngày 26/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chương trình số 204/CTr-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

09:13 | 25/10/2018

Ngày 24/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Phát triển kinh tế hộ nghèo xã Vân Côn, huyện Hoài Đức - giai đoạn 3" do Tổ chức Thanh niên với sứ mệnh/Thụy Sỹ tài trợ cho UBND xã Vân Côn

09:11 | 25/10/2018

Ngày 24/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 5736/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Phát triển kinh tế hộ nghèo xã Vân Côn, huyện Hoài Đức - giai đoạn 3" do Tổ chức Thanh niên với sứ mệnh/Thụy Sỹ tài trợ cho UBND xã Vân Côn.

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

09:10 | 25/10/2018

Ngày 24/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 5197/UBND-KT về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

Công nhận xã Thượng Cốc và xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, xã Phú Nghĩa huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

12:17 | 25/10/2018

Ngày 23/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5679/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thượng Cốc và xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, xã Phú Nghĩa huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn