Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

06:29 | 16/01/2017

Ngày 14/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về công nhận 54 xã thuộc 16 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:36 | 13/01/2017

Ngày 12/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND về công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:55 | 10/01/2017

Ngày 31/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

08:09 | 10/01/2017

Ngày 05/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 51/UBND-KT yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố

02:26 | 05/01/2017

Ngày 31/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố.

Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:26 | 05/01/2017

Ngày 31/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện), xe máy (kể cả xe máy điện), xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:26 | 05/01/2017

Ngày 31/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện), xe máy (kể cả xe máy điện), xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:26 | 05/01/2017

Ngày 31/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

07:42 | 04/01/2017

Ngày 30/12/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 7286/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2016.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn