Phê duyệt Đề án "Quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội"

Phê duyệt Đề án "Quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội"

04:35 | 22/05/2018

Ngày 21/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội".

Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 và xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công

04:34 | 22/05/2018

Ngày 22/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 2215/UBND-KT về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 và xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

04:34 | 22/05/2018

Ngày 22/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 2217/UBND-KT về việc thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:11 | 11/05/2018

Ngày 09/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:10 | 11/05/2018

Ngày 09/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư năm 2018 của thành phố Hà Nội

08:52 | 09/05/2018

Ngày 07/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 1941/UBND-KHĐT về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Tổ chức Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội 2018 tại hệ thống siêu thị Aeon kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch tại Nhật Bản

08:49 | 09/05/2018

Ngày 08/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội 2018 tại hệ thống siêu thị Aeon kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch tại Nhật Bản.

Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

08:48 | 09/05/2018

Ngày 08/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1993/UBND-KT về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2018

11:46 | 07/05/2018

Ngày 03/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về việc triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2018.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn