Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện thu, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện thu, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai

04:35 | 22/03/2018

Ngày 22/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 1207/UBND-KT tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện thu, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Projects Abroad Foundation/Anh tài trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo

05:08 | 21/03/2018

Ngày 19/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1376/QĐ-UBND về phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Projects Abroad Foundation/Anh tài trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Tăng cường tiếp cận chẩn đoán và điều trị viêm gan virus C cho người nghiện chích ma túy ở Việt Nam" do Tổ chức Medecins du Monde (MdM)/Pháp tài trợ cho Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm

05:08 | 21/03/2018

Ngày 19/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1375/QĐ-UBND về phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Tăng cường tiếp cận chẩn đoán và điều trị viêm gan virus C cho người nghiện chích ma túy ở Việt Nam" do Tổ chức Medecins du Monde (MdM)/Pháp tài trợ cho Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm.

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016

05:06 | 21/03/2018

Ngày 30/12/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 9080/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016.

Đính chính vị trí giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư ghi tại Điều 1, Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội

04:00 | 20/03/2018

Ngày 16/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc đính chính vị trí giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư ghi tại Điều 1, Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội"

03:58 | 20/03/2018

Ngày 19/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị

08:34 | 20/03/2018

Ngày 16/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1336/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội

08:34 | 20/03/2018

Ngày 16/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội

07:47 | 19/03/2018

Ngày 14/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn