Tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

09:32 | 17/11/2017

Ngày 14/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5782/UBND-KT tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y

09:31 | 17/11/2017

Ngày 16/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y.

Ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:22 | 16/11/2017

Ngày 14/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020

07:52 | 15/11/2017

Ngày 13/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 5746/UBND-KT bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:51 | 13/11/2017

Ngày 06/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

07:50 | 13/11/2017

Ngày 07/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 7786/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội

09:44 | 09/11/2017

Ngày 03/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 5556/UBND-KT tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:44 | 09/11/2017

Ngày 06/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghiêm túc thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ

10:58 | 08/11/2017

Ngày 07/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5591/UBND-KT nghiêm túc thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của TTCP tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của TTCP về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn