Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin báo Tiền phong nêu liên quan đến nhân viên bãi trông giữ xe không phép có hành vi côn đồ

06:26 | 07/02/2017

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin báo Tiền phong nêu liên quan đến nhân viên bãi trông giữ xe không phép có hành vi côn đồ tại Công văn số 423/UBND-TKBT ngày 06/02/2017. 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn