Cho phép đổi tên Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

07:50 | 13/11/2017

Ngày 08/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 7830/QĐ-UBND cho phép đổi tên Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn