Triển khai đánh giá, chẩm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 thành phố Hà Nội

10:55 | 12/01/2017

Ngày 11/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về triển khai đánh giá, chẩm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 thành phố Hà Nội. 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn