Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

09:00 | 05/05/2016

Ngày 04/5/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị, hiệp hội đoàn thể trực thuộc Thành phố có sử dụng vốn đầu tư công 2016-2020 của Thành phố thực hiện rà soát để hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn