Khen thưởng thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ xử lý bom tại khu vực trụ P13 cầu Long Biên, thành phố Hà Nội

07:42 | 05/12/2017

Ngày 01/12/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 8398/QĐ-UBND khen thưởng thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ xử lý bom tại khu vực trụ P13 cầu Long Biên, thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn