Treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016)

05:30 | 08/10/2016

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Thông báo số 397/TB-UBND ngày 07/10/2016 về việc treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016). Thời gian treo cờ Tổ quốc trong các ngày 09/10, 10/10, 11/10/2016./.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn