Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần

02:26 | 05/01/2017

Ngày 04/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê HồngSơn ký ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp mộtlần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn