Khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

09:13 | 27/11/2017

Ngày 23/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 8116/QĐ-UBND khen thưởng thành tích công tác năm 2017  của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn