Điều tra, xử lý thông tin báo nêu về sự việc xả chất thải xuống hành lang xả lũ sông Hồng

08:34 | 19/12/2016

Ngày 15/12/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 7129/UBND-TKBT về việc điều tra, xử lý thông tin báo nêu về sự việc xả chất thải xuống hành lang xả lũ sông Hồng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn