Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch (Làng gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm và Làng dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông)

03:45 | 26/04/2016

Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký Quyết định số 1647/QĐ-UBND phê duyệt và ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch (Làng gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm và Làng dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông)

Theo đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc là cơ quan tham mưu, giúp việc UBND Thành phố, chỉ đạo điều phối chung các hoạt động thực hiện việc thi tuyển thiết kế ý tưởng Dự án, là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch.

Sở Du lịch phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Hà Nội hướng dẫn đơn vị tư vấn liên hệ và làm việc với UBND phường Vạn Phúc, UBND xã Bát Tràng để cung cấp thông tin trong quá trình nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế ý tưởng.

Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp hồ sơ, tài liệu hướng dẫn việc thực hiện quy định về bảo tồn đối với các di tích cụ thể tại làng gốm sứ Bát Tràng và làng dệt lụa Vạn Phúc cho Ban tổ chức thi tuyển.

UBND quận Hà Đông, huyện Gia Lâm tập hợp đầy đủ hồ sơ về điều kiện, đặc điểm tình hình, hiện trạng, bản đồ, quy hoạch và các tài liệu, thông tin liên quan phục vụ nghiên cứu lập dự án; Chỉ đạo UBND phường/xã Vạn Phúc, Bát Tràng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ tài liệu, hướng dẫn khảo sát thực địa theo đề nghị của đơn vị tư vấn.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn