Kiện toàn Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Cơ quan thường trực BCĐ 389/TP)

07:12 | 15/06/2016

Ngày 14/6/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND về việc kiện toàn Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Cơ quan thường trực BCĐ 389/TP).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn