LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

02:06 | 04/11/2017

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo Nghị quyết về việc Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung dự thảo Nghị quyết về việc Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Mọi sự đóng góp ý kiến được gửi về hòm thư vanthu@hanoi.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn