Không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp của ông Nguyễn Hồng Cẩn ở cụm 3, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng

03:37 | 20/03/2017

Ngày 15/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Thông báo số 164/TB-UBND không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp của ông Nguyễn Hồng Cẩn ở cụm 3, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn