Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung về tiến độ thực hiện các bãi xe ngầm do Công ty TNHH Dịch vụ phát triển thương mại Phúc Lợi là nhà đầu tư

01:47 | 17/03/2017

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Thông báo số 169/TB-UBND ngày 16/3/2017 về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung về tiến độ thực hiện các bãi xe ngầm do Công ty TNHH Dịch vụ phát triển thương mại Phúc Lợi là nhà đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn