Khen thưởng thành tích trong công tác tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

11:39 | 14/11/2017

Ngày 10/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7873/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong công tác tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn