Tập trung lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2017

03:55 | 10/01/2017

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký Công văn số 79/UBND-KT ngày 06/01/2017 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn tổ chức triển khai công tác chống hạn, huy động mọi nguồn lực để khai thác tối đa nguồn nước trong 03 đợt xả của các hồ thủy điện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn