Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội

10:56 | 12/01/2017

Ngày 11/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội. 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn