Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU tại cuộc họp Thành viên Ban chỉ đạo về công tác triển khai thực hiện Chương trình

09:05 | 16/03/2017

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký ban hành Thông báo số 161/TB-UBND ngày 10/3/2017 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU tại cuộc họp Thành viên Ban chỉ đạo về công tác triển khai thực hiện Chương trình "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại". 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn