• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 41/2017/QĐ-UBND

  06/12/2017

  V/v ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • 40/2017/QĐ-UBND

  04/12/2017

  V/v ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"

 • 8404/QĐ-UBND

  04/12/2017

  V/v phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Nâng cao năng lực và phục hồi chức năng cho người khuyết tật thông qua thể thao dựa vào cộng đồng" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật quận Bắc Từ Liêm.

 • 39/2017/QĐ-UBND

  01/12/2017

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

 • 8388/QĐ-UBND

  01/12/2017

  V/v khen thưởng thành tích công tác năm 2017 các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định... để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 10/01/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 113/UBND-ĐT tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định... để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 39/CT-TTg

  24/10/2017

  V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

 • 437/NQ-UBTVQH14

  21/10/2017

  V/v một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

 • 38/CT-TTg

  19/10/2017

  V/v tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực.

 • 115/2017/NĐ-CP

  16/10/2017

  V/v quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.

 • 111/2017/NĐ-CP

  05/10/2017

  V/v quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn