• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 212/KH-UBND

  28/09/2017

  V/v thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030".

 • 211/KH-UBND

  27/09/2017

  V/v triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 6717/QĐ-UBND

  26/09/2017

  V/v bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nhân Chính.

 • 6688/QĐ-UBND

  26/09/2017

  V/v cho phép thành lập Hội Chống đau thành phố Hà Nội.

 • 6686/QĐ-UBND

  26/09/2017

  V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 84/NQ-CP

  06/09/2017

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017.

 • 1289/QĐ-TTg

  29/08/2017

  V/v kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 • 1173/QĐ-BKHĐT

  29/08/2017

  V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến hết ngày 30/6/2017

 • 14/2017/TT-BCT

  28/08/2017

  V/v bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

 • 75/NQ-CP

  09/08/2017

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn