Chỉ đạo sau kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khắc phục ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố năm 2016 Ngày 16/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 2344/UBND-ĐT về chỉ đạo sau kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khắc phục ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố năm 2016.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2728/QĐ-UBND

  11/05/2017

  V/v Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

 • 2733/QĐ-UBND

  11/05/2017

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

 • 2682/QĐ-UBND

  10/05/2017

  V/v công nhận Trường Trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

 • 2683/QĐ-UBND

  10/05/2017

  V/v Công nhận trường trung học phổ thông Hoài Đức B, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

 • 2681/QĐ-UBND

  10/05/2017

  V/v Công nhận trường trung học phổ thông Vạn Xuân, Hoài Đức, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 16/CT-TTg

  04/05/2017

  V/v tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 • 609/QĐ-TTg

  04/05/2017

  V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

 • 52/2017/NĐ-CP

  28/04/2017

  V/v cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • 582/QĐ-TTg

  28/04/2017

  V/v phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

 • 579/QĐ-TTg

  28/04/2017

  V/v nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn