• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2720/QĐ-UBND

  05/06/2018

  V/v phê duyệt Điều lệ Hội Nội tiết và Đái tháo đường thành phố Hà Nội.

 • 2732/QĐ-UBND

  05/06/2018

  V/v công nhận Trường Mầm non Hoa Sữa, xã Dục Tú, huyện Đông Anh là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2018) và khen thưởng tập thể có thành tích trong tổ chức triển khai xây dựng công trình.

 • 2743/QĐ-UBND

  05/06/2018

  V/v kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội.i

 • 2719/QĐ-UBND

  05/06/2018

  V/v phê duyệt Điều lệ Hội Dát vàng, bạc quỳ Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

 • 2737/QĐ-UBND

  05/06/2018

  V/v thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 692/QĐ-TTg

  05/06/2018

  V/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Ban thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.

 • 24/2018/QĐ-TTg

  18/05/2018

  V/v ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

 • 76/2018/NĐ-CP

  15/05/2018

  V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

 • 73/2018/NĐ-CP

  15/05/2018

  V/v quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

 • 23/2018/QĐ-TTg

  15/05/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn