Ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài Ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2282/QĐ-UBND

  17/04/2017

  V/v điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội trực thuộc Sở Y tế

 • 2284/QĐ-UBND

  17/04/2017

  V/v kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội

 • 92/KH-UBND

  17/04/2017

  V/v kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2017

 • 89/KH-UBND

  17/04/2017

  V/v thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

 • 90/KH-UBND

  17/04/2017

  V/v thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật thành phố Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 186/QĐ-UBQGAPEC2017

  03/04/2017

  V/v kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

 • 177/QĐ-BCĐCCHC

  29/03/2017

  V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 • 11/CT-TTg

  29/03/2017

  V/v đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

 • 07/2017/QĐ-TTG

  27/03/2017

  V/v thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

 • 10/CT-TTg

  27/03/2017

  V/v tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn