• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 5156/QĐ-UBND

  20/09/2016

  V/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500 - Tại ô quy hoạch ký hiệu III.3-CC2 (phần quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan) tại phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

 • 171/KH-UBND

  20/09/2016

  V/v thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020"

 • 5153/QĐ-UBND

  20/09/2016

  V/v công nhận lại Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ du lịch Quang Minh

 • 5077/QĐ-UBND

  19/09/2016

  V/v phê duyệt bổ sung dự án siêu thị tổng hợp vào Quy hoạch mạng lưới buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 • 41/2016/QĐ-UBND

  19/09/2016

  V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 28/CT-TTg

  17/09/2016

  V/v một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

 • 39/2016/QĐ-TTg

  16/09/2016

  V/v bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • 1791/QĐ-TTg

  15/09/2016

  V/v Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

 • 38/2016/QĐ-TTg

  14/09/2016

  V/v ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

 • 213/QĐ-BCĐGTVT

  13/09/2016

  V/v kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn