• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 5462/QĐ-UBND

  11/10/2018

  V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phúc Thọ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • 5466/QĐ-UBND

  11/10/2018

  V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • 5464/QĐ-UBND

  11/10/2018

  V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • 5461/QĐ-UBND

  11/10/2018

  V/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công số III Hà Nội.

 • 5463/QĐ-UBND

  11/10/2018

  V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên xã Nhị Khê - Khánh Hà, đoạn từ ngã ba Đại Áng đến ngã tư thôn Đan Nhiễm, tỷ lệ 1/500 tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội Ngày 17/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5558/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên xã Nhị Khê - Khánh Hà, đoạn từ ngã ba Đại Áng đến ngã tư thôn Đan Nhiễm, tỷ lệ 1/500 tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 29/CT-TTg

  09/10/2018

  V/v tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

 • 580/2018/UBTVQH14

  04/10/2018

  V/v thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 • 129/2018/NĐ-CP

  24/09/2018

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng.

 • 3798/CT-BGDĐT

  24/09/2018

  V/v sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

 • 127/2018/NĐ-CP

  21/09/2018

  V/v quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn