• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2952/QĐ-UBND

  15/06/2018

  V/v thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

 • 2953/QĐ-UBND

  15/06/2018

  V/v thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

 • 2954/QĐ-UBND

  15/06/2018

  V/v thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

 • 2956/QĐ-UBND

  15/06/2018

  V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại ô đất ký hiệu 13-CCDT1 và 13-CXDT1 tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

 • 2950/QĐ-UBND

  15/06/2018

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 692/QĐ-TTg

  05/06/2018

  V/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Ban thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.

 • 24/2018/QĐ-TTg

  18/05/2018

  V/v ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

 • 76/2018/NĐ-CP

  15/05/2018

  V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

 • 73/2018/NĐ-CP

  15/05/2018

  V/v quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

 • 23/2018/QĐ-TTg

  15/05/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn