• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 6438/QĐ-UBND

  23/11/2016

  V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới Tây Nam xã Tân Lập, huyện Đan Phượng tại các xã Tân Lập, Tân Hội, huyện Đan Phượng và các xã Đức Thượng, Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội

 • 6444/QĐ-UBND

  23/11/2016

  V/v tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và triển khai kỹ thuật tại Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội

 • 213/KH-BTC

  22/11/2016

  V/v triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2017

 • 6382/QĐ-UBND

  22/11/2016

  V/v phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội" do tổ chức PLan International tài trợ cho Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

 • 6429/QĐ-UBND

  22/11/2016

  V/v thay thế thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội

LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tổ chức tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 của UBND Thành phố.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 100/NQ-CP

  18/11/2016

  V/v ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

 • 07-NQ/TW

  18/11/2016

  V/v chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

 • 2218/QĐ-TTg

  17/11/2016

  V/v thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • 154/2016/NĐ-CP

  16/11/2016

  V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

 • 2189/QĐ-TTg

  15/11/2016

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn