• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1930/QĐ-UBND

  19/04/2018

  V/v phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

 • 1951/QĐ-UBND

  19/04/2018

  V/v bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn đối với bà Nguyễn Thị Diệu Thanh

 • 93/KH-UBND

  19/04/2018

  V/v triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025

 • 1901/QĐ-UBND

  18/04/2018

  V/v phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025".

 • 89/KH-UBND

  16/04/2018

  V/v đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 48/2018/NĐ-CP

  21/03/2018

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

 • 08/CT-TTg

  13/03/2018

  V/v tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

 • 42/2018/NĐ-CP

  12/03/2018

  V/v bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

 • 23/2018/TT-BTC

  12/03/2018

  V/v hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

 • 40/2018/NĐ-CP

  12/03/2018

  V/v quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn