Các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 17/5/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 3918/QĐ-UBND

  18/07/2016

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện "Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020" thành phố Hà Nội

 • 138/KH-UBND

  15/07/2016

  V/v phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020

 • 15/CT-UBND

  15/07/2016

  V/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016

 • 3891/QĐ-UBND

  14/07/2016

  V/v khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy của Thành phố, 6 tháng đầu năm 2016

 • 3875/QĐ-UBND

  14/07/2016

  V/v thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Ngày 28/6/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty trực thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1382/QĐ-TTg

  12/07/2016

  V/v phê duyệt Đề án "Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài"

 • 1379/QĐ-TTg

  12/07/2016

  V/v ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

 • 13/2016/TT-BCT

  11/07/2016

  V/v quy định quản lý than trôi.

 • 1340/QĐ-TTg

  08/07/2016

  V/v phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

 • 1325/QĐ-TTg

  07/07/2016

  V/v tổ chức lại Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn