• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 181/KH-UBND

  31/07/2017

  V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 • 5003/QĐ-UBND

  28/07/2017

  V/v điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 1 tại Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

 • 4976/QĐ-UBND

  27/07/2017

  V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang Trần Phú, tỷ lệ 1/500 tại xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

 • 180/KH-UBND

  27/07/2017

  V/v triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề" năm 2017.

 • 4981/QĐ-UBND

  27/07/2017

  V/v phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 32/2017/QĐ-TTg

  20/07/2017

  V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 • 32/CT-TTg

  19/07/2017

  V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

 • 84/2017/NĐ-CP

  18/07/2017

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

 • 83/2017/NĐ-CP

  18/07/2017

  V/v quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

 • 80/2017/NĐ-CP

  17/07/2017

  V/v quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạch, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn