• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 03/KH-UBND

  05/01/2017

  V/v phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2017

 • 02/QĐ-UBND

  03/01/2017

  V/v chuyển Ban Quản lý xây dựng dự án Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao về trực thuộc Bảo tàng Hà Nội

 • 17/QĐ-UBND

  03/01/2017

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân thành phố Hà Nội

 • 04/QĐ-UBND

  03/01/2017

  V/v ban hành Kế hoạch đào tạo Trưởng Công an xã khóa VI năm 2016 thành phố Hà Nội

 • 01/2017/QĐ-UBND

  03/01/2017

  V/v ban hành hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở cũ riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố khi bán nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tập trung lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2017 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký Công văn số 79/UBND-KT ngày 06/01/2017 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn tổ chức triển khai công tác chống hạn, huy động mọi nguồn lực để khai thác tối đa nguồn nước trong 03 đợt xả của các hồ thủy điện.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 36/CT-TTg

  30/12/2016

  V/v đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 • 174/2016/NĐ-CP

  30/12/2016

  V/v quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

 • 2540/QĐ-TTg

  30/12/2016

  V/v ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 • 6186/CT-BGDĐT

  29/12/2016

  V/v phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020.

 • 16/CT-BCT

  29/12/2016

  V/v đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2017.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn