Triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo Ngày 23/6/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 3022/UBND-ĐT về triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 145/KH-UBND

  19/06/2017

  Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

 • 23/2017/QĐ-UBND

  16/06/2017

  V/v bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 3662/QĐ-UBND

  16/06/2017

  V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố năm 2017-2018.

 • 3649/QĐ-UBND

  15/06/2017

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.

 • 3644/QĐ-UBND

  15/06/2017

  V/v thành lập Cụm công nghiệp Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 70/2017/NĐ-CP

  06/06/2017

  V/v quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 • 71/2017/NĐ-CP

  06/06/2017

  V/v hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

 • 26/CT-TTg

  06/06/2017

  V/v tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

 • 790/QĐ-TTg

  05/06/2017

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 • 19/2017/QĐ-TTg

  05/06/2017

  V/v ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn