• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 8388/QĐ-UBND

  01/12/2017

  V/v khen thưởng thành tích công tác năm 2017 các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

 • 22/CT-UBND

  30/11/2017

  V/v thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 • 8222/QĐ-UBND

  29/11/2017

  V/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-4 tại ô quy hoạch B5, tỷ lệ 1/2000 tại các phường: Hoàng Liệt, Thịnh Liệt và Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 • 7935/QĐ-UBND

  14/11/2017

  V/v công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

 • 7934/QĐ-UBND

  14/11/2017

  V/v công nhận trường Trung học phổ thông Bất Bạt, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 39/CT-TTg

  24/10/2017

  V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

 • 437/NQ-UBTVQH14

  21/10/2017

  V/v một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

 • 38/CT-TTg

  19/10/2017

  V/v tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực.

 • 115/2017/NĐ-CP

  16/10/2017

  V/v quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.

 • 111/2017/NĐ-CP

  05/10/2017

  V/v quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn