• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4938/QĐ-UBND

  18/09/2018

  V/v đổi tên Trường Trung cấp nghề tư thục ASEAN thành Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch Hà Nội

 • 4925/QĐ-UBND

  18/09/2018

  V/v ban hành Đề án Đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận Hoài Đức vào năm 2020.

 • 4897/QĐ-UBND

  17/09/2018

  V/v xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật chùa Hưng Long.

 • 4902/QĐ-UBND

  17/09/2018

  V/v xếp hạng di tích Lịch sử đình Cao Xá.

 • 4905/QĐ-UBND

  17/09/2018

  V/v xếp hạng di tích Lịch sử đình Trung Vực Ngoài.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2338/QĐ-BTP

  06/09/2018

  V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

 • 116/NQ-CP

  04/09/2018

  V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

 • 26/CT-TTg

  04/09/2018

  V/v đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

 • 114/2018/NĐ-CP

  04/09/2018

  V/v quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 • 111/2018/NĐ-CP

  31/08/2018

  V/v quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn