Đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, tăng cường kiểm tra để nâng cao chất lượng phục vụ

Thứ Tư, 03/07/2024

HNP - Sáng 3/7, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố Hà Nội, các đại biểu đã tập trung vào nội dung nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ, công chức, tìm nguyên nhân tình trạng chậm giải quyết hồ sơ tại một số sở.

Đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, tăng cường kiểm tra để nâng cao chất lượng phục vụ- Ảnh 1.

Đại biểu Lê Thị Thu Hằng, Tổ đại biểu quận Tây Hồ, chất vấn tại hội trường

Đại biểu Hoàng Thị Thúy Hằng, tổ đại biểu huyện Thường Tín đề nghị Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư quan tâm để nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ, khắc phục tình trạng chậm giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, tăng cường kiểm tra để nâng cao chất lượng phục vụ- Ảnh 2.

Đại biểu Hoàng Thị Thúy Hằng, tổ đại biểu huyện Thường Tín, đặt câu hỏi chất vấn

Về nội dung này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân cho biết, trong 3 năm, Sở có 16.157 hồ sơ đăng ký kinh doanh bị chậm, muộn. Số tuyệt đối lớn nhưng tính trung bình mỗi năm chỉ tỷ lệ chậm muộn là 0,7%. Trong 3 năm, Sở đã giải quyết trên 762 nghìn hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn, trung bình mỗi ngày giải quyết hơn 1.000 hồ sơ.

Lý giải về nguyên nhân, theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân: nguyên nhân khách quan liên quan đến cơ quan thuế và thực hiện toàn trình trên hệ thống quốc gia nên có những thời điểm có sự cố... "Qua việc này, chúng tôi cố gắng thời gian tới công tác cải cách hành chính của Sở tốt hơn", đồng chí khẳng định.

Đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, tăng cường kiểm tra để nâng cao chất lượng phục vụ- Ảnh 3.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân trả lời chất vấn

Đồng thời cho biết, qua kiểm tra công vụ cũng như giám sát của HĐND Thành phố, Sở đã tiến hành rà soát 3 quy chế: quy chế làm việc, quy chế đánh giá cán bộ hàng tháng gắn với Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy và phân công nhiệm vụ giữa các phòng, ban. Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục thường xuyên rà soát quy trình nội bộ. Theo đó, đã rà soát, ban hành 42 quy trình nội bộ. Trong năm nay, sẽ tiếp tục rà soát ban hành và sẽ đưa ra bộ phận "một cửa" với các quy trình đủ điều kiện để dễ quản lý và tránh nhũng nhiễu tới người dân, doanh nghiệp.

Sở sẽ tham mưu UBND Thành phố ban hành quy trình liên thông giữa các sở, ngành để hạn chế tình trạng chậm muộn; xác định đầu mối để cùng các sở, ngành cùng cơ quan đầu mối tham mưu kịp thời cho Thành phố nội dung thuộc thẩm quyền. Cùng với đó, sẽ phối hợp rà soát quy chế phối hợp với Văn phòng UBND, các Ban HĐND Thành phố để ban hành quy trình nội bộ.

Đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, tăng cường kiểm tra để nâng cao chất lượng phục vụ- Ảnh 4.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Thanh Nam trả lời chất vấn

Trả lời đại biểu Hoàng Thị Thúy Hằng liên quan đến nội dung giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết, Sở luôn coi đây là nội dung trung tâm và thường xuyên quan tâm việc giải quyết công việc tại bộ phận một cửa và một cửa liên thông. Hiện, ngành Tài nguyên và Môi trường có 107 thủ tục, 100% thủ tục được Thành phố công bố và xây dựng quy trình giải quyết TTHC. Thực hiện Luật Đất đai năm 2024, Sở sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện theo Luật.

Đối với một số liên quan vướng mắc như hơn 300 hồ sơ chậm muộn của ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cho rà soát và nếu có chậm muộn, sẽ cho gửi công văn xin lỗi. Tuy nhiên, có một số hồ sơ do lỗi của cán bộ, Sở sẽ tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đống chí Lê Thanh Nam thông tin: Từ đầu năm 2024, Sở tiếp nhận hơn 300.000 hồ sơ và đã giải quyết xong 267.000 hồ sơ. Riêng TTHC, Sở kiểm soát hàng tuần và xây dựng minh bạch nội dung giải quyết hồ sơ tránh tình trạng không thống nhất quan điểm giữa các phòng, ban.

Đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, tăng cường kiểm tra để nâng cao chất lượng phục vụ- Ảnh 5.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trả lời chất vấn

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thị Thu Hằng, Tổ đại biểu quận Tây Hồ, về việc tham mưu UBND thành phố Hà Nội sau khi đã đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết: Hiện nay, theo quy định, TTHC gồm 2 loại: TTHC và TTHC nội bộ.

Liên quan đến đơn giản hóa TTHC, tổng số TTHC trên toàn Thành phố là 1.875 TTHC, đến nay đã phân cấp, ủy quyền 613 TTHC. Thành phố đang rà soát, dự kiến, sẽ tiếp tục phân cấp, ủy quyền 517 TTHC. Trên cơ sở Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ đơn giản hóa TTHC phải đạt trên 57%. Như vậy, tỷ lệ của Hà Nội đã cao hơn mức trung bình của cả nước (Chính phủ quy định là trên 20%).

Xác định đơn giản hóa TTHC là việc phải triển khai sớm, Văn phòng UBND Thành phố và các sở, ngành, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng và đơn giản hóa được 1.070/1.875 TTHC (đạt 50,4%)..

Đối với TTHC nội bộ, đến nay, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch và nhận diện 5 bước triển khai. Thành phố đã chủ động nhận diện 5.545 TTHC nội bộ toàn Thành phố, trong đó, UBND Thành phó có 130 TTHC; cấp sở 40 TTHC; cấp quận, huyện, thị là 1.808 thủ tục; cấp xã 3.001 TTHC và 146 thủ tục liên thông. Trên cơ sở nhận diện này, đến nay, cấp Thành phố đã đơn giản hoá đạt tỷ lệ 23,8% trên 20% TTHC được giao.

Liên quan đến tổ công tác đôn đốc, Thành phố thành lập tổ công tác, từ 8/2023 đến 2/7/2024, có 74.661 nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ chậm muộn trước đây là 21% nhiệm vụ Trung ương, Thành ủy, HĐND Thành phố giao đến nay giảm còn 12%. Tổ công tác đã ký 25 văn bản nội bộ, họp 15 cuộc, qua đó, đã góp phần làm thay đổi nhận thức các sở, ngành, quận, huyện và thành lập tổ chuyên trách để đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau khi Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”ban hành, Văn phòng UBND Thành phố đã ban hành trên 524 văn bản đôn đốc và phê bình trách nhiệm các sở, ngành, từ đó, đã tạo chuyển biến rất tích cực, nâng cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem
Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2024-2029
Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2024-2029
HNP - Ngày 26/6, Hội Luật gia quận Long Biên tổ chức Đại hội đại biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2018-2024, đề ra phương hướng trọng tâm nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời bầu Ban Chấp hành quận Hội khoá IV, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thứ Tư, 26/06/2024
Học sinh quận Hoàn Kiếm giành 'cú đúp vàng' cuộc thi văn - toán Tuổi Thơ
Học sinh quận Hoàn Kiếm giành 'cú đúp vàng' cuộc thi văn - toán Tuổi Thơ
Tham dự cuộc thi văn - toán Tuổi Thơ toàn quốc năm 2024, đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xuất sắc giành 2 cúp vàng đồng đội, 100% học sinh dự thi cá nhân đoạt giải.
Thứ Ba, 18/06/2024
Tường trình bão số 4: Tâm bão 'ôm trọn' đất liền Đà Nẵng - Quảng Nam, bão suy yếu thành áp thấp
Tường trình bão số 4: Tâm bão 'ôm trọn' đất liền Đà Nẵng - Quảng Nam, bão suy yếu thành áp thấp
Cập nhật từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 3h30, tâm bão số 4 đang đổ bộ vào đất liền Đà Nẵng - Quảng Nam. Cường độ bão khi đổ bộ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.
Thứ Ba, 18/06/2024
Thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn 2023, một số trường biến động mạnh
Thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn 2023, một số trường biến động mạnh
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Đà Nẵng, ĐH Công nghiệp TP.HCM, Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM... đã công bố điểm chuẩn đại học 2023.
Chủ Nhật, 16/06/2024
Ngắm Cung thiếu nhi nghìn tỉ hiện đại ở Hà Nội
Ngắm Cung thiếu nhi nghìn tỉ hiện đại ở Hà Nội
(NLĐO)- Sau khi hoàn thành, Cung thiếu nhi sẽ trở thành một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thanh, thiếu nhi TP Hà Nội
Chủ Nhật, 16/06/2024
Ảnh đẹp trong tuần: Màu cờ tôi yêu
Ảnh đẹp trong tuần: Màu cờ tôi yêu
(NLĐO) - Không chỉ người Việt Nam mà nhiều du khách nước ngoài cũng mang trên mình màu áo cờ đỏ sao vàng với sự yêu thích và ngưỡng mộ.
Chủ Nhật, 16/06/2024
Tin khác
Hà Nội ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Hà Nội ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Hà Nội ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Thứ Sáu, 05/07/2024
Khẳng định vai trò trụ cột của hệ thống an sinh xã hội
Khẳng định vai trò trụ cột của hệ thống an sinh xã hội
HNP - Qua 29 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là những trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Những chính sách này góp phần thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững Thủ đô.
Thứ Ba, 02/07/2024
[Infographic] Hà Nội phân luồng giao thông trong ngày 19 và 20/6
[Infographic] Hà Nội phân luồng giao thông trong ngày 19 và 20/6
HNP - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong các ngày 19 và 20/6, Hà Nội sẽ đón đoàn khách quốc tế sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong khoảng thời gian từ: 7 giờ ngày 19/6 đến 22 giờ ngày 20/6/2024.
Thứ Ba, 02/07/2024
Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ: Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ: Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Nửa đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp (2020-2025), kinh tế-xã hội của quận Tây Hồ phát triển trong bối cảnh khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ của dịch Covid-19 và những yêu cầu cấp thiết của đổi mới. Trước tình hình đó, cả hệ thống chính trị của quận đã vào cuộc, đặc biệt là Hội đồng nhân dân quận đã linh hoạt, đồng hành với chính quyền, kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, nhờ đó kinh tế-xã hội của quận phục hồi và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Thứ Ba, 02/07/2024
Lễ hội Sen Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 12 - 16/7/2024
Lễ hội Sen Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 12 - 16/7/2024
HNP - Ngày 19/6, quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị thông tin kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, truyền hình nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Chủ Nhật, 30/06/2024
Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn, chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 và quản lý trẻ em dịp nghỉ hè
Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn, chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 và quản lý trẻ em dịp nghỉ hè
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.
Thứ Sáu, 28/06/2024
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 triển khai đề án 06 của Chính phủ
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 triển khai đề án 06 của Chính phủ
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 triển khai đề án 06/CP; Đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.
Thứ Sáu, 28/06/2024
Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ
Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ
HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Công văn số 1928/UBND-KSTTHC ngày 18/6/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ.
Thứ Tư, 26/06/2024
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, huyện Thạch Thất
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, huyện Thạch Thất
HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, tỷ lệ 1/500.
Thứ Tư, 26/06/2024
Xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống, phong cách ứng xử
Xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống, phong cách ứng xử
HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/6/2024 về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025”.
Thứ Tư, 26/06/2024