Thanh Xuân: Biểu dương 27 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hoàng Điệp Thứ Ba, 14/05/2024

HNP - Chiều 14/5, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Học tập và làm theo Bác đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc
Qua 03 năm, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn quận Thanh Xuân đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng, nỗ lực vươn lên, cống hiến, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ, đảng viên, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp.
Trong đó: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy từ Quận tới cơ sở được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt và hiệu quả đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của từng tổ chức đảng, các phòng, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII.
Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng, đi vào thực chất hơn, trong đó đã đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên.
Các cấp ủy Đảng từ quận tới cơ sở đã có nhiều cách thức học tập, tuyên truyền hay, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các đối tượng tuyên truyền. Hình thức và phương pháp tuyên tuyền được đổi mới theo hướng dễ cảm nhận, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhớ như các hội nghị, tọa đàm, các cuộc thi, nhất là hình thức sân khấu hóa được Quận ủy tổ chức năm 2023, năm 2024. Bên cạnh đó là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội…
Xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh
Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị và các cá nhân đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu kết luận Hội nghị
Nhấn mạnh, năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2021-2025) và các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị từ nay đến cuối năm 2024, các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị toàn quận cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó:
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các Kế hoạch, Chương trình của Thành ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Chuyên đề năm 2024 của quận Thanh Xuân: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh”.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cụ thể là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 2 đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" và nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rộng khắp trong toàn Đảng bộ quận. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.
Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục các biểu hiện suy thoái, tiêu cực. “Nhất là gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức”, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân đề nghị.
Cùng đó, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” để củng cố khối đại đoàn kết chung quanh Đảng, phát huy vai trò của Đảng là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở ngày càng vững mạnh.
Chú trọng biểu dương khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”, người lao động ở cơ sở, với những việc làm tuy nhỏ nhưng bình dị, gần gũi với quần chúng, gắn bó mật thiết với Nhân dân...
Các đồng chí lãnh đạo quận Thanh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng tại Hội nghị
Phát huy truyền thống đoàn kết cùng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tin tưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận Thanh Xuân, hướng tới xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.
Nhân dịp này, 27 tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Tin đọc nhiều

Danh sách đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội khóa XV

Thứ Tư, 12/06/2024

Danh sách đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội khóa XV

Quyết định Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

Thứ Tư, 12/06/2024

Quyết định Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

Quận Hà Đông

Thứ Tư, 12/06/2024

Quận Hà Đông

Quận Long Biên

Thứ Tư, 12/06/2024

Quận Long Biên

Thành cổ Sơn Tây - nơi hội tụ đủ các giá trị của một di tích quốc gia đặc biệt

Thứ Tư, 12/06/2024

Thành cổ Sơn Tây - nơi hội tụ đủ các giá trị của một di tích quốc gia đặc biệt

Tin nổi bật chuyên mục
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem
Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ: Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ: Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Nửa đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp (2020-2025), kinh tế-xã hội của quận Tây Hồ phát triển trong bối cảnh khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ của dịch Covid-19 và những yêu cầu cấp thiết của đổi mới. Trước tình hình đó, cả hệ thống chính trị của quận đã vào cuộc, đặc biệt là Hội đồng nhân dân quận đã linh hoạt, đồng hành với chính quyền, kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, nhờ đó kinh tế-xã hội của quận phục hồi và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Thứ Ba, 02/07/2024
Lễ hội Sen Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 12 - 16/7/2024
Lễ hội Sen Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 12 - 16/7/2024
HNP - Ngày 19/6, quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị thông tin kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, truyền hình nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Chủ Nhật, 30/06/2024
Quận Ba Đình kiểm tra an toàn phòng cháy đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn
Quận Ba Đình kiểm tra an toàn phòng cháy đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn
HNP - Ngày 28/5, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn quận.
Thứ Ba, 28/05/2024
Huyện Mê Linh tuyên dương 148 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2023-2024
Huyện Mê Linh tuyên dương 148 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2023-2024
HNP - Ngày 28/5, UBND huyện Mê Linh tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cho 148 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2023-2024. Tới dự có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Vương Hương Giang; Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Anh Tuấn.
Thứ Ba, 28/05/2024
Quận Thanh Xuân: Giám sát chuyên đề việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Quận Thanh Xuân: Giám sát chuyên đề việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
HNP - Qua 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (đến thời điểm giám sát), trong tổng số 426 dự án, đã có 266 dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2023; dự kiến hoàn thành trong năm 2024 là 134 dự án, trong năm 2025 là 20 dự án, sau năm 2025 là 10 dự án. Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cơ bản đảm bảo chất lượng, kịp thời giải quyết kiến nghị cử tri, dân sinh bức xúc.
Thứ Ba, 28/05/2024
Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5: Công khai minh bạch tạo điều kiện tối đa cho người dân
Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5: Công khai minh bạch tạo điều kiện tối đa cho người dân
HNP - Sáng 28/5, UBND quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị thông báo về kế hoạch tiến độ thu hồi đất giải phóng mặt bằng, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công bố các tài liệu liên quan việc thu hồi đất về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng.
Thứ Ba, 28/05/2024
Tin khác
Hà Nội ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Hà Nội ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Hà Nội ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Thứ Sáu, 05/07/2024
Đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, tăng cường kiểm tra để nâng cao chất lượng phục vụ
Đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, tăng cường kiểm tra để nâng cao chất lượng phục vụ
HNP - Sáng 3/7, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố Hà Nội, các đại biểu đã tập trung vào nội dung nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ, công chức, tìm nguyên nhân tình trạng chậm giải quyết hồ sơ tại một số sở.
Thứ Tư, 03/07/2024
Khẳng định vai trò trụ cột của hệ thống an sinh xã hội
Khẳng định vai trò trụ cột của hệ thống an sinh xã hội
HNP - Qua 29 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là những trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Những chính sách này góp phần thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững Thủ đô.
Thứ Ba, 02/07/2024
[Infographic] Hà Nội phân luồng giao thông trong ngày 19 và 20/6
[Infographic] Hà Nội phân luồng giao thông trong ngày 19 và 20/6
HNP - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong các ngày 19 và 20/6, Hà Nội sẽ đón đoàn khách quốc tế sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong khoảng thời gian từ: 7 giờ ngày 19/6 đến 22 giờ ngày 20/6/2024.
Thứ Ba, 02/07/2024
Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn, chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 và quản lý trẻ em dịp nghỉ hè
Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn, chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 và quản lý trẻ em dịp nghỉ hè
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.
Thứ Sáu, 28/06/2024
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 triển khai đề án 06 của Chính phủ
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 triển khai đề án 06 của Chính phủ
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 triển khai đề án 06/CP; Đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.
Thứ Sáu, 28/06/2024
Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2024-2029
Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2024-2029
HNP - Ngày 26/6, Hội Luật gia quận Long Biên tổ chức Đại hội đại biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2018-2024, đề ra phương hướng trọng tâm nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời bầu Ban Chấp hành quận Hội khoá IV, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thứ Tư, 26/06/2024
Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ
Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ
HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Công văn số 1928/UBND-KSTTHC ngày 18/6/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ.
Thứ Tư, 26/06/2024
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, huyện Thạch Thất
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, huyện Thạch Thất
HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, tỷ lệ 1/500.
Thứ Tư, 26/06/2024
Xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống, phong cách ứng xử
Xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống, phong cách ứng xử
HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/6/2024 về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025”.
Thứ Tư, 26/06/2024