8 kỹ năng thoát hiểm cần biết khi xảy ra hỏa hoạn

Chủ Nhật, 16/06/2024
00:00 / 00:00

Để tránh nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và để bản thân cùng người trong gia đình thoát nạn an toàn khi hỏa hoạn xảy ra, chúng ta cần trang bị những kỹ năng sau.

Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 2.

Chú thích: 8 kỹ năng thoát hiểm cần biết khi xảy ra hỏa hoạn

8 kỹ năng thoát hiểm cần biết khi xảy ra hỏa hoạn- Ảnh 1.

Để tránh nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và để bản thân cùng người trong gia đình thoát nạn an toàn khi hỏa hoạn xảy ra, chúng ta cần trang bị những kỹ năng sau.

Tin liên quan
Xem thêm