Thông tin liên hệ

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: Tầng 5, số 185, Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Fax: 04. 35.121.395;

  • Phòng Hành chính - Quản trị 04.35.123.804
  • Phòng Biên tập - Phóng viên 04.35.121.395
  • Phòng Hành chính công 04 35.123.123
  • Phòng Quay phim 04.35.123.806
  • Hỗ trợ kỹ thuật; tên miền cấp 4.
Đánh giá trực tuyến sự hài lòng
Họ tên  
Địa chỉ  
Giới tính  
Bạn đánh giá hệ thống đã phục vụ tốt hay chưa?  
Chúng tôi cần làm gì để phục vụ tốt hơn trong tương lai?  
Mã kiểm tra:
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement