Dự thảo Nghị quyết HĐND Thành phố về cơ chế đặc thù các hoạt động đối ngoại Thành phố

12/06/2024 15:20
Dự thảo Nghị quyết HĐND Thành phố về cơ chế đặc thù các hoạt động đối ngoại Thành phố
Lĩnh vực:
Kinh tế - xã hội
Thể loại:
Công văn
Đơn vị:
HĐND Thành phố
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý