Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định kinh phí đào tạo cho lưu học sinh của Lào sang Việt Nam học tập

12/06/2024 15:20
Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định kinh phí đào tạo cho lưu học sinh của Lào sang Việt Nam học tập
Lĩnh vực:
Kinh tế - xã hội
Thể loại:
Nghị quyết
Đơn vị:
HĐND Thành phố
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý