Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về nội dung chi và mức chi từ ngân sách Thành phố để thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội.

12/06/2024 15:20
Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về nội dung chi và mức chi từ ngân sách Thành phố để thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội.
Lĩnh vực:
Ngân sách-Thuế-Tài chính
Thể loại:
Nghị quyết
Đơn vị:
HĐND Thành phố
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý