CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
Hiện không có văn bản dự thảo nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 01/12/2023
Ngày kết thúc: 14/12/2023
Lượt xem:71
2
Ngày bắt đầu: 01/01/2024
Ngày kết thúc: 31/01/2024
Lượt xem:65
3.
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:5
4.
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:2
5.
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:3
6.
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:2
7.
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:4
8.
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:3
9.
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:4
10.
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:5
12345