Danh sách dự án
STTTên dự ánKinh phíChủ đầu tư
1 Phê duyệt nội dung văn kiện dự án Góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, thúc đẩy thực hiện chính sách và nhận thức (59:07 17/12/2019) Kinh phí: Tổng giá trị Dự án: 756,930 triệu đồng, tương đương 32.710,89 USDTriệu đồng Chủ đầu tư: Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội
2 Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo (16:16 25/12/2019) Kinh phí: Tổng giá trị khoản viện trợ: 27.888,51 USDTriệu đồng Chủ đầu tư: Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam
3 Phê duyệt nội dung văn kiện dự án Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và khả năng của người khuyết tật tham gia vào các hoạt động văn hóa và nghệ thuật (16:16 25/12/2019) Kinh phí: Tổng giá trị Dự án: 358.550.000 VNĐTriệu đồng Chủ đầu tư: Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.
4 Phê duyệt nội dung văn kiện dự án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội (17:16 25/12/2019) Kinh phí: Tổng giá trị Dự án: 1.880.400.000 VNĐTriệu đồng Chủ đầu tư:
5 Phê duyệt khoản viện trợ Hỗ trợ không thường xuyên về cải thiện dinh dưỡng và nâng cao kiến thức dinh dưỡng cho các em học sinh tại trường PTCS Xã Đàn giai đoạn 2019-2020 (29:15 09/01/2020) Kinh phí: 228,379 triệu đồngTriệu đồng Chủ đầu tư:
6 Phê duyệt nội dung văn kiện dự án Đào tạo nghề photocopy và trang bị một số kỹ năng cho người khuyết tật (56:16 10/01/2020) Kinh phí: Tổng giá trị Dự án: 3.828 Euro, tương đương 101.355.000 VNĐTriệu đồng Chủ đầu tư:
7 Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Hội từ thiện Thánh hữu ngày sau/Hoa Kỳ tài trợ cho Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm nhân đạo Phù Đổng (23:11 14/03/2020) Kinh phí: Giá trị khoản viện trợ: 142.000.000 VNĐTriệu đồng Chủ đầu tư: Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm nhân đạo Phù Đổng
8 Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới Chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững tại Hà Nội (25:16 24/03/2020) Kinh phí: 5.430.304.500 VNĐTriệu đồng Chủ đầu tư: Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
9 Dự án đầu tư công khẩn cấp cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh để khám và điều trị Covid-19 (25:16 24/03/2020) Kinh phí: Triệu đồng Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố Hà Nội
10 Dự án Xây dựng phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị Hà Nội (14:16 25/03/2020) Kinh phí: 1.077.100.000 VNĐTriệu đồng Chủ đầu tư: Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu
1234...

Danh sách đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội khóa XV

Thứ Tư, 12/06/2024

Danh sách đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội khóa XV

Quyết định Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

Thứ Tư, 12/06/2024

Quyết định Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

Quận Hà Đông

Thứ Tư, 12/06/2024

Quận Hà Đông

Quận Long Biên

Thứ Tư, 12/06/2024

Quận Long Biên