Hà Nội 30° - 32° icon
Tìm kiếm đề tài, chương trình khoa học
Cấp quản lý
Lĩnh vực
Năm thực hiện
Đơn vị chủ trì
Mã số
Tên đề tài
Kết quả tìm kiếm
 • Cấp quản lý
 • : Thành phố
 • Lĩnh vực
 • : Quy hoạch – Xây dựng – Giao thông vận tải và quản lý cơ sở hạ tầng
 • Đơn vị chủ trì
 • : 38
 • Cấp quản lý
 • : Thành phố
 • Lĩnh vực
 • : Xây dựng hệ thống chính trị - An ninh quốc phòng
 • Đơn vị chủ trì
 • : 41
 • Cấp quản lý
 • : Thành phố
 • Lĩnh vực
 • : CT01
 • Đơn vị chủ trì
 • : 41
 • Cấp quản lý
 • : Thành phố
 • Lĩnh vực
 • : 01 X-10
 • Đơn vị chủ trì
 • : 40